Bezpečnost potravin

Světový den diabetu v Praze: preventivní a pohybové aktivity

Vydáno: 13. 11. 2018
Autor: HSHMP

Informace HSHMP ke Světovému dni diabetu, který je připomínán 14. listopadu.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se každoročně připojuje ke Světovému dni diabetu, který je připomínán vždy 14. listopadu. Činí tak proto i v roce letošním. 14. listopad je dnem, kdy se narodil jeden z objevitelů inzulínu Sir Frederick Grant Banting. Ten ho v roce 1921 objevil společně s dr. Charlesem Herbertem Bestem. V reakci na stále rostoucí počet diabetiků se Mezinárodní federace diabetu (IDF) a Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1991 rozhodly pro ustanovení tohoto data – 14. listopadu – jako „Světového dne diabetu“.  Každoročně se kampaň „Světového dne diabetu“ zaměřuje na specializované téma, které trvá jeden rok nebo více let. Primárním cílem kampaně pro období 2018 – 2019 je zvýšit povědomí o dopadu diabetu na rodinu a podpořit roli rodiny v prevenci, péči a vzdělávání – téma tedy zní „Rodina a diabetes“. 
 
V Praze probíhá Týden diabetu: 12. – 17. 11. 2018
Již několik let  v Praze v souvislosti se Světovým dnem diabetu probíhá také akce s názvem Týden diabetu v Praze, který pořádá VŠTJ Medicina Praha ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a za podpory hlavního města Prahy. Pražané si mohou v průběhu celého týdne vyzkoušet různá cvičení, konzultovat s nutričními terapeuty, eventuálně s lékařem. Na místech jednotlivých aktivit jsou navíc k dispozici příslušné edukační materiály či zápisníčky pro jídelníček.
V rámci aktivit spojených se Světovým dnem diabetu se po celém světě organizují tzv. „Pochody proti diabetu“, které mají pomoci obrátit pozornost veřejnosti na tuto problematiku. V Praze, z Karlova náměstí odstartuje již 15. ročník tohoto pochodu ve středu 14. listopadu 2018 ve 13.00 hodin. Pochod bude manifestem toho, že i chůzí se dá účinně bojovat proti diabetu. Zájemci o účast na pochod se mohou registrovat ZDE. Každý registrovaný účastník dostane po Pochodu dárkový balíček. Připojte se a vyjádřete svůj postoj k diabetu a k vlastnímu zdraví. 
 
Počet diabetiků ve světě se blíží půl miliardě  
Diabetes mellitus je název pro heterogenní skupinu nemocí, jejichž společným znakem je hyperglykémie (zvýšená hladina cukru v krvi). Vzniká v důsledku nedostatku inzulínu, jeho nedostatečného účinku nebo kombinací obojího.  
FOTO: ilustrační obrázek  

Tabulka
– počty nemocných diabetem v ČR a v Praze  
  2014 2015 2016
Praha 107 632 111 642 111 852
ČR 859 829 858 010 861 450

Zdroj dat: ÚZIS

 
V současné době je celosvětově odhadovaný počet diabetiků cca 425 miliónů, v roce 2040 se dá ve světě očekávat 642 miliónů lidí mající toto onemocnění. V Evropě je přibližně 60 milionů lidí s diabetem, což představuje 10,3 % mužů a 9,6 % žen ve věku nad 25 let.  Vysoká hladina glukózy v krvi ročně způsobí 3,4 milionů úmrtí ve světě. Téměř 80 % těchto úmrtí se vyskytuje v zemích s nízkým a středním ekonomickým standardem a téměř polovina zemřelých je starší 70 let.
Ve většině případů se jedná o diabetes II. typu, který se dá z velké části ovlivnit pravidelnou fyzickou aktivitou, zdravou a vyváženou stravou a v neposlední řadě podporou zdravého životního stylu. 
Primárním cílem kampaně ke Světovému dni diabetu je zvýšit povědomí každého z nás o tomto onemocnění a zaměřit se na úlohu rodiny v prevenci.  Je důležité, aby celá rodina konzumovala zdravé jídlo a věnovala se společně pohybu. Členové rodiny se tak mohou navzájem podporovat a motivovat.  Navíc správné návyky vybudované v rodině si dítě přenáší do dalšího života. Máte-li již cukrovku ve své rodině, měl by zdravý životní styl být přirozenou součástí vašeho života, abyste zabránili vzniku cukrovky a jejích komplikací.
„Světový den diabetu“ dále upozorňuje na hlavní problémy týkající se rodiny a diabetu:  
1. 1 z 2 osob, které v současné době žijí s diabetem, není diagnostikována – včasná diagnostika a následná léčba jsou hlavním klíčem k prevenci komplikací tohoto onemocnění. Všechny rodiny jsou potenciálně postiženy cukrovkou, a proto je důležité, aby byly co nejdříve zjištěny příznaky, symptomy a rizikové faktory vedoucí k rozvoji diabetu.
2. Diabetes může být finančně náročný nejen pro jednotlivce, ale také pro celou rodinu – v mnoha zemích jsou náklady spojené s každodenním sledováním stavu a aplikací inzulínu pro rodinu neúnosné, proto si WHO klade za cíl zabezpečit cenově dostupnou léčbu pro všechny.

 

Diabetes v České republice
Počet diabetiků v české populaci neustále stoupá, a to u všech typů cukrovky. Jednou z příčin je zlepšení diagnostiky diabetu, zkvalitňování lékařské péče, zlepšující se informovanost odborné i laické veřejnosti, ale také narůstání počtu autoimunitních chorob, stárnutí populace a hlavně nezdravý životní styl.
V roce 2016 lékaři v ČR diagnostikovali cukrovku u více než 120 tisíc lidí. S rozvinutým diabetem se již léčí přes 860 tisíc Čechů a dalších 300 tisíc lidí zatím neví, že diabetem trpí, tzn., že každý jedenáctý člověk v ČR trpí tímto onemocněním. Toto je také důvod, proč jsme nazýváni „cukrovkovou velmocí“. Odborníci, kteří se touto problematikou zaobírají, uvádějí, že pokud Češi výrazně nezmění životní styl, může diabetem II. typu onemocnět v budoucnu až třetina populace.
Graf: vývoj diabetu v Česku v letech 2000-2015  
Zdroj: ÚZIS
Významnou charakteristikou diabetu jako choroby je, že vhodnou životosprávou a spoluprací s lékaři lze předejít jeho závažným komplikacím. Naopak při nedodržování lékařem stanovených pravidel hrozí zrychlení procesu aterosklerózy a vznik závažných chorob srdce a cév; zvýšený výskyt infekčních chorob v důsledku snížení obranyschopnosti; poškození nervů v celém těle čili diabetická neuropatie; poškození ledvin (cca 10 % diabetiků) až jejich selhání; poškození oční sítnice (cca 12 % diabetiků) vedoucí k oslepnutí nebo amputace dolní končetiny.
Prevence vzniku diabetu je do určité míry možná. Spočívá v racionálním stravování, udržování normální tělesné hmotnosti a dostatku pohybové aktivity (30 minut mírného cvičení denně, 5 dní v týdnu).
 
Osvětové materiály na téma diabetes, strava a pohyb:  

leták Několik slov o cukrovce – SZÚ  

leták Jsme nejtlustší z celé Evropy – SZÚ  

leták Každý krok se počítá – SZÚ 

V Praze dne 13. 11. 2018
Ing. Jana Zónová
odborný rada podpory zdraví a zdravotní politiky
Kancelář ředitele HSHMP
 
Zdroj článku: HSHMP