Bezpečnost potravin

Světový den bezpečnosti potravin – Tisková zpráva MZe

Vydáno: 5. 6. 2020
Autor: Ministerstvo zemědělství

Cílem Ministerstva zemědělství je zajištění kvalitních a bezpečných potravin pro veřejnost.


Foto: Shutterstock

K dalšímu zvýšení bezpečnosti potravin a omezení světového nárůstu nemocí z potravin vyzývá druhý ročník Světového dne bezpečnosti potravin (World Food Safety Day – WFSD), který se slaví 7. června. Jeho letošním tématem je Bezpečnost potravin – záležitost každého z nás (Food safety, everyone´s business).

„Kvalitní, bezpečné a zdravotně nezávadné potraviny nejsou samozřejmostí, ale výsadou. Díky českým potravinám se nám této výsady dostává. Ostatně kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce v loňském roce ukázaly, že nejméně zjištěných pochybení mají potraviny od českých výrobců, naopak nejvyšší jsou u potravin z dovozu. Pokud ale naše dozorové orgány odhalí nepravosti u českých výrobců nebo prodejců, zveřejňujeme je. Nechceme nikoho znevýhodňovat nebo preferovat, naším cílem je zajištění kvalitních a bezpečných potravin pro veřejnost,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Cílem Světového dne bezpečnosti potravin je upozornit a inspirovat k dalším činnostem v oblasti prevence, rozpoznávání a zvládání rizik z potravin, které přispívají k bezpečnosti potravin, zdraví lidí, ekonomické prosperitě, výkonnému zemědělství, přístupu na trhy, cestovnímu ruchu a udržitelnému rozvoji. Oslavou tohoto dne se má zlepšit celkové povědomí veřejnosti o bezpečnosti potravin a upozornit na to, že každý, kdo je zapojen do výroby potravin, má také zodpovědnost a svou roli v jejím zajištění.

Pro Ministerstvo zemědělství je téma bezpečnosti potravin velmi důležité a neustále se jím zabývá ve spolupráci se svými partnery, především Ministerstvem zdravotnictví. V rámci úřadu tuto problematiku řeší Sekce zemědělství a potravinářství. Odbor bezpečnosti potravin odpovídá za řadu aktivit v oblastech posuzování a komunikace o riziku; a mimo jiné je kontaktním místem pro komunikaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Bezpečnost potravin nelze považovat za automaticky danou, navzdory skutečnosti, že regulační systém EU i ČR dnes zaručuje velmi vysokou úroveň bezpečnosti potravin. Tento světový den je tak pro všechny příležitostí připomenout, aby ve svém okolí zvýšili povědomí o bezpečnosti potravin.

K problematice bezpečnosti potravin více na http://www.bezpecnostpotravin.cz/.

Návrh na vyhlášení Světového dne bezpečnosti potravin v rámci Organizace spojených národů (OSN) odsouhlasila komise Codex Alimentarius v roce 2016. Rok poté získal podporu Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) a Světové zdravotnické organizace (WHO). Rezoluci vyhlašující tento den přijalo Valné shromáždění OSN 20. prosince 2018, takže od roku 2019 je 7. červen časem oslav bezpečnosti potravin. Na osvětové kampani se kromě řady institucí a organizací podílí i EFSA sídlící v Parmě v Itálii.

Další informace:
www.fao.org/world-food-safety-day,
www.who.int/world-food-safety-day,
https://www.efsa.europa.eu

 

Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: Ministerstvo zemědělství