Bezpečnost potravin

Světový den bez tabáku – soutěž pro ZŠ

Vydáno: 29. 4. 2015
Autor: SZÚ

Literární a výtvarná soutěž pro žáky základních škol v ČR na téma "Jak to udělat, aby lidé nekouřili?"

V rámci Světového dne bez tabáku vyhlašuje SZÚ literární a výtvarnou soutěž pro základní školy o nejlepší práci na téma

„Jak to udělat, aby lidé nekouřili?“

Bližší informace naleznete:

 

Poslední květnový den (31. 5.) je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací vyhlašován jako Světový den bez tabáku. Kampaň upozorňuje na rizika spojená s kouřením a u jeho příležitosti se koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tématikou.

Závislost na tabáku je velice závažný problém. Kdo začne v mládí kouřit, má 70 % riziko, že bude kuřákem trvale. Cigaretový kouř ničí nejen zdraví kuřáka, ale i lidí, kteří se pohybují nebo žijí v zakouřeném prostředí (pasivní kouření).

Přesto, že naprostá většina dospělých tato fakta zná, nedaří se v ČR příliš snížit počet kuřáků – v Česku kouří celkem 2,3 miliónů lidí, ročně se u nás vykouří více než 20 miliard cigaret!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  SZÚ