Bezpečnost potravin

Světový almanach bezpečnosti potravin

Vydáno: 5. 4. 2023
Autor: KM EFSA

Německý federální institut pro hodnocení rizik (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) vyvinul a v loňském roce 2022 zpřístupnil online almanach World Food Safety Almanac, obsahující informace týkající se bezpečnosti potravin a krmiv.

Německý federální institut pro hodnocení rizik

Institut BfR je vědecká agentura Spolkové republiky Německo, která je zodpovědná za přípravu odborných zpráv a posudků o bezpečnosti potravin a krmiv, jakož i o bezpečnosti látek a produktů. Institut byl založen v listopadu 2002 za účelem posílení ochrany zdraví spotřebitelů a hlavní důraz byl od začátku kladen na zachování vědecky podloženého přístupu k hodnocení rizik. Činnost v oblasti bezpečnosti potravin je rozsáhlá a zahrnuje toxikologická, nutričně-fyziologická nebo nutričně-lékařská hodnocení potravin. Institut tak hraje důležitou roli při zlepšování ochrany spotřebitele a bezpečnosti potravin. Organizačně podléhá Spolkovému ministerstvu výživy a zemědělství, ale zachovává si svou nezávislost, pokud jde o vědecká hodnocení a výzkum. Hlavní zásadou BfR v oblasti ochrany zdraví spotřebitelů je „Identifikujte rizika – chraňte zdraví“.

Světový almanach bezpečnosti potravin

Vedle odborných hodnocení a stanovisek vydává BfR také řadu dalších publikací a textů. Již od roku 2009 vydával Almanach bezpečnosti potravin EU; a to hned v několika jazycích a v papírové i digitální podobě. V roce 2017 byl publikován navíc „Almanach bezpečnosti potravin v rámci evropské politiky sousedství (ENP)“ a „Almanach bezpečnosti potravin – speciální vydání: Společenství zemí s portugalským jazykem“. Poslední vydání almanachu EU pro bezpečnost potravin (World Food Safety Almanac) bylo zveřejněno v srpnu 2021, v tom samém roce byla totiž vyvinuta online verze almanachu, která umožňuje rychleji aktualizovat jeho obsah. Světový almanach bezpečnosti potravin poskytuje komplexní přehled správních struktur a vládních institucí, které zajišťují bezpečnost potravin a krmiv v Evropě i mimo ni, se zaměřením na hodnocení zdravotních rizik.

Světový almanach bezpečnosti potravin lze nalézt na adrese:

Kliknutím na zeměkouli otevřete interaktivní mapu a získáte přístup k profilům jednotlivých zemí.

Otevřený přístup

Institut BfR je správcem Světového almanachu bezpečnosti potravin; každá země, instituce a organizace je však odpovědná za obsah svého vlastního profilu. Pokud si tedy kdokoliv přeje přidat svou zemi a/nebo svou instituci či instituce odpovědné za bezpečnost potravin a krmiv do almanachu, může si prostřednictvím uvedené webové stránky vyžádat účet nebo přímo kontaktovat BfR. S přiděleným účtem si bude moci každý vytvořit svůj profil země, kdykoli aktualizovat stránku a přidat překlady do různých jazyků.

Cílem a smyslem Světového almanachu bezpečnosti potravin je vytvořit z této platformy komplexní referenční nástroj pro celý svět.

Profil České republiky

Každá země má jiný přístup k bezpečnosti potravin, liší se instituce i odpovědnost, v mnoha zemích byly navíc v posledních letech zřízeny také nové instituce. Profil každé země tak poskytuje přehled o jejím právním rámci a institucionální struktuře spolu s podrobnými informacemi o institucích a jejich odpovědnostech. Stejně jako řada dalších zemí, i Česká republika má v almanachu vytvořený svůj profil, o který se stará Ministerstvo zemědělství. Jde o zajímavý zdroj informací pro odborníky, ale třeba i pro studenty a obecně pro všechny zájemce o informace v této oblasti.

Odkaz na profil ČR můžete najít na adrese:

Zdroj: BfR