Bezpečnost potravin

Svět biotechnologií – říjen 2012

Vydáno: 31. 10. 2012
Autor: berankova1

Internetový bulletin společnosti BIOTRIN.

BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.

Svět biotechnologií – říjen 2012  (pdf,  87 kB)

Obsah:
Geneticky modifikované mikroorganizmy
GM plodiny povolené pro dovoz do EU
Biotechnologický výzkum a lékařství
Lidský enzym produkovaný buňkami mrkve
Nanoprotilátky: Nové imunoreagenty pro výzkum, diagnostiku a terapii
Transgenní miniaturní prase jako model ke studiu Huntigtonovy choroby
Konference, kongresy
Světový biotechnologický kongres 2013

Zdroj:  BIOTRIN