Bezpečnost potravin

Svět biotechnologií – listopad 2013

Vydáno: 3. 12. 2013
Autor: ICBP

Internetový bulletin společnosti BIOTRIN.


BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.

Svět biotechnologií – listopad 2013 (pdf, 79 kB)

OBSAH:

BIOTECHNOLOGIE VE VÝZKUMU ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN A KOMERCIALIZACE
Dokument OECD o nízkých příměsích GM materiálu v osivech
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v září zveřejnila výslednou zprávu projektu „Přítomnost nízkých příměsí transgenních rostlin v osivech a komoditách, které mohou sloužit jako osivo: hodnocení rizika/bezpečnosti pro životní prostředí, dostupnost a použití informací“ („Low Level Presence of Transgenic Plants in Seed and Grain Commodities: Environmental Risk/Safety Assessment, and Availability and Use of Information“)…

BIOTECHNOLOGIE V LÉČENÍ
Víte, že …    
Víte, že byla vydána kniha „Biologická léčiva – teoretické základy a klinická praxe?“ Autoři: M. Fusek, L. vítek, J. Blahoš jr., M. Hajdúch, T. Ruml a kolektiv.
Biologická léčiva jsou látky, které se připravují biotechnologickými procesy, ale na rozdíl např. od výroby antibiotik je při výrobě biologických léčiv nutné vnesení cizorodé genetické informace do hostitelského organizmu. To mohou být buňky E. coli, Saccharomyces cerevisie a jiné…

 
Zdroj:  BIOTRIN