Bezpečnost potravin

Sůl kontaminovaná glyfosátem v Číně

Vydáno: 24. 2. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Ve 12 provinciích bylo od r. 2009 distribuováno nejméně 10 000 t soli získávané podvodně extrakcí z reziduí herbicidu, jehož obsah v soli byl 55 mg/kg.

V Číně byly uvězněny 3 osoby zodpovědné za produkci a prodej asi 10 000 t soli nevhodné pro konzumaci lidmi. Podle policie z provincie Anhui se mohla sůl znečistěná herbicidem glyphosate rozšířit v potravinovém řetězci. Sůl byla získávána extrakcí z reziduí pesticidů a byla distribuována velko- i maloprodejcům a malým výrobcům potravin. Na podvod přišla policie v r. 2011 při kontrole nákladního auta naloženého tímto produktem. Odhaduje se, že ve 12 provinciích mohlo být od r. 2009 distribuováno až 14 000 t znečistěné soli.
Toxikologické testy provedené na zemědělské univerzitě zjistily obsah 55 mg herbicidu glyfosát v kg soli, který se používá k potlačení růstu plevelů. V EU a USA je bezpečnostní limit 20 mg v sojových bobech, ale v Číně platí pro ovoce limit 0,1 mg/kg.
Konzumací zřejmě nedošlo v Číně k poškození zdraví, ale zdravotní riziko by vzniklo při příjmu většího množství soli.
Zástupci spotřebitelů požadují zavedení přísných opatření ve výrobě a citelné tresty pro překupníky.
EU Food Law, 2012, č. 519, s. 19