Bezpečnost potravin

“Suchej únor je umění” – umíš měsíc bez alkoholu?

Vydáno: 31. 1. 2023
Autor: HSHMP

Hygienická stanice hl. m. Prahy připomíná 11. ročník celostátní akce na podporu omezování konzumace alkoholických nápojů.

  • Průměrný Čech vypije za jeden rok 14,4 litru čistého lihu. V Evropě jen Litevci a Moldavani mají úroveň konzumace alkoholu vyšší.
  • Za hranou rizikového pití se v Česku pohybuje přes milión lidí.
  • Znamená to, že každý sedmý dospělý pije rizikově.
  • Společenské náklady nadměrného pití se odhadují na 56 miliard korun ročně.

 

„Suchej únor“ je celostátní kampaň, která poběží již pojedenácté. Výzva, jeden měsíc v roce nepít alkohol. Je to příležitost pro každého. Ověřit si, zda my ovládáme alkohol, nebo zda alkohol ovládá nás. Příležitost si potvrdit, že s alkoholem opravdu není žádný problém, nebo naopak si všimnout, že po alkoholu sahám častěji, než by se zdálo. Příležitost vyzkoušet, že i bez alkoholu se dá normálně žít a že i bez alkoholu se dá oslavovat.

Kampaň Suchej únor kdysi před jedenácti lety založila Liga otevřených mužů na podporu mužského zdraví a nezávislosti.

Protože alkohol představuje zdravotní riziko pro každého. Už jeho prostá konzumace v přiměřeném množství znamená zátěž pro organismus, pro játra, ledviny, mozek. Krom toho je člověk pod vlivem alkoholu vystaven většímu riziku pádu a úrazu, snížení koordinace pohybu, zúžení zorného pole a ztráty rovnováhy i dokladů :-).

Ještě závažnější je riziko vzniku závislosti na alkoholu. Závislost hrozí nejen při opakované nadměrné konzumaci, ale i těm, kdo konzumují třeba i relativně malá množství alkoholu, ale pravidelně.

Rizikovost pití závisí na věku, pohlaví a zdravotním stavu osob, ale i na dalších parametrech, jako jsou např. okolnosti, za jakých dochází ke konzumaci, na rychlosti pití, na obsahu žaludku a podobně. Úplně bezpečnou hranicí pro konzumaci alkoholu je nulová konzumace.

Pro běžnou potřebu je stanovena tzv. „bezpečná denní dávka“ alkoholu, která za obvyklých okolností pro zdravého dospělého člověka představuje tolerovatelné riziko.

Tato tzv. bezpečná dávka alkoholu je obsažena v jednom alkoholickém nápoji (s obsahem 20 gramů čistého alkoholu) pro ženu nebo dvou takových nápojích pro muže (celkový obsah 40 gramů alkoholu) zkonzumované v jednom dni. V obou případech uvažujeme „průměrné“ zdravé osoby středního věku, přiměřeného výživového stavu. A konzumace, aby mohla být hodnocena jako tzv. bezpečná, nesmí být každodenní. (Pro vysvětlení: 20 g alkoholu je přibližně půl litru piva nebo 2 dl vína nebo 0,5 dl tvrdého alkoholu, podle typu, druhu a stupňovitosti alkoholického nápoje množství alkoholu poněkud kolísá kolem této hodnoty.) Bližší informace v odkazech pod článkem.

Kampaň „Suchej únor“ představuje příležitost ověřit si, jak na tom vlastně s alkoholem jsem. Je to výzva. Výzva pro „celého muže“ i pro „celou ženu“. A je to i možnost potvrdit si, že rozhoduji já sám, nikoli lahev s barevným obsahem. A příležitost si všimnout, že život je zajímavý a pestrobarevný i bez alkoholu.

HSHMP vyzývá všechny dospělé: připojme se k výzvě, zapojme se do kampaně.

Odkazy k dalším informacím:

 

Zdroj: HSHMP