Bezpečnost potravin

Stutox gradaci zastavit nemůže, snížit škody však ano

Vydáno: 26. 5. 2020
Autor: ÚKZÚZ

Upřesnění informací Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským

ÚKZÚZ považuje za vhodné upřesnit některé informace zveřejněné dne 24. 5. 2020 na webu iROZHLAS.cz, v rozhovoru s Vladimírem Melicharem „Populace hrabošů se podle ekologa na jižní Moravě zhroutila i bez jedů. Někde je pokles až 90 %, říká“. Zásadní v reakci ÚKZÚZ je skutečnost, že mimořádným povolením aplikací Stutox II ÚKZÚZ nešlo o zastavení populační gradace hraboše polního či jeho vyhubení, ale o ochranu rostlin, úrody resp. o zabránění vysokých ekonomických ztrát. Vhodně načasovanou aplikací rodenticidu je možné v některých případech škodám zabránit či je alespoň výrazně snížit.

Navzdory prognózám některých zoologů letošní zima ukázala, že v zimním období nemusí zákonitě dojít k razantnímu poklesu hraboších populací.

Z dubnových dat monitoringu ÚKZÚZ zveřejněných dne 30. 4. 2020 skutečně vyplývá, že populace konečně klesá, avšak až nyní. Řada porostů, zejména pícnin, ale i řepky byla hraboši zlikvidována, protože se v této mírné zimě na řadě míst naší republiky dále množili (pozn. ekonomické ztráty byly k datu 6. 2. 2020 odhadovány na  1,8 mld. Kč). Nicméně květnový monitoring nově ukazuje na celou řadu lokalit, kde intenzita výskytu hraboše opět překračuje pětinásobek prahu škodlivosti.

V rozhovoru zmíněné „působení přirozených nepřátel hraboše na stav jeho populace“ je notoricky známé. Tito predátoři mohou nástup gradace hraboše mírně oddálit, nemohou ji ale zastavit ani významným způsobem redukovat. Populační gradace predátorů jako reakce na gradaci hraboše je navíc opožděná, a nemůže tak zemědělcům řešit výnosové ztráty v době hraboší gradace. Opatření pro podporu predátorů jsou efektivní zejména při nižších výskytech.

V článku je komentována zpráva ÚKZÚZ o stavu populace hraboše za měsíc duben. Smyslem průběžných zpráv o výskytech hraboše polního ovšem není hodnotit jednotlivé lokality, ale přinést komplexní informaci o aktuálním stavu hraboše na našem území. ÚKZÚZ také ve svých předchozích sděleních uvádí, že hraboš se na našem území vyskytuje mozaikovitě a stav jeho populace se v jednotlivých krajích může velmi lišit.

Z celorepublikového pohledu tak gradace hraboše v ČR prozatím nekončí, je nutno vyčkat na vývoj jeho populací zejména v některých oblastech Čech.

ÚKZÚZ jako národní organizace na ochranu rostlin bude i nadále průběžně informovat veřejnost o vývoji populací hrabošů na našem území na svých webových stránkách, Rostlinolékařském portálu i facebooku. Taktéž připravuje zveřejnění závěrečného zhodnocení kalamitního přemnožení hraboše v ČR.

K tvrzení, že „Stutox se nesmyslně používal už loni na podzim“ uvádíme, že v roce 2019 bylo použití Stutoxu ve zvýšené dávce do nor a k aplikaci rozmetáním povoleno s cílem umožnit včasnou ochranu vzcházejících porostů ozimů zemědělských plodin. Použití Stutoxu na podzim dává, díky dosud nízkému porostu rostlin a nadcházejícímu zimnímu období, značný smysl, neboť se předpokládá vysoký efekt zasažení hraboší populace na konkrétním pozemku. Zrušením aplikace se podzimní škody významně prohloubily.

Ke sdělení, že po aplikaci rozhozem vydrží granule Stutoxu II  „na povrchu do dalšího deště“ sdělujeme, že k jejímu rozkladu dochází již při vyšší vlhkosti vlivem večerní či ranní rosy, popř. mlhy.

V článku je taktéž uvedena aplikace Stutoxu II na pozemek kde není žádný porost. Upřesňujeme, že Nařízení ÚKZÚZ takovou aplikaci zakazuje.

Souhrnné informace k hrabošovi polnímu a  jeho mimořádným kalamitním výskytům ÚKZÚZ průběžně zveřejňuje na svých webových stránkách.

 

Zdroj: ÚKZÚZ