Bezpečnost potravin

Studně po povodních

Vydáno: 23. 8. 2002
Autor:

čištění a dezinfekce studní, dezinfekční přípravky, způsoby dávkování

Mnoho lidí stojí před otázkou jak a kdy používat vodu ze studní, kdy bude voda nezávadná a co pro to udělat. Po povodni je třeba vodu ze studně nejdříve vyčerpat, studnu vyčistit, dezinfikovat a zkontrolovat kvalitu vody. Pro dezinfekci jsou všeobecně známé dva způsoby: nárazová dezinfekce a kontinuální dezinfekce. Při nárazové dezinfekci je třeba ošetřit vodu ve studních, v potrubí, cisternách, vodojemech apod., dávkování přípravku musí zajistit pověřená osoba, při kontinuální dezinfekci se trvale dezinfikují všechny zdroje zásobování pitnou vodou. K nárazové dezinfekci jsou k dispozici přípravky SAVO, SAGEN, Chloramin B a chlornan sodný, ke kontinuální dezinfekci se používá chlornan sodný, plynný chlor, chloraminace, UV záření nebo ozón.Tyto přípravky byly používány i po povodni v roce 1997 na Moravě. SAGEN se používá v koncentraci 1 : 100 000 (na 1 m3 vody je třeba 10 g SAGENU), provádí se maximálně 2x za rok. Chloramin B se používá v dávce 5 – 10 g na 1 m3 vody. Stěny studní se čistí mechanicky. Obsah aktivního chloru v roztoku chlornanu sodného je 140 (v létě) až 150 g. l-1 (v zimě). U přípravku SAVO je obsah aktivního chloru 40-60g. l-1 roztoku. V současné době je na trhu anglický velmi účinný preparát Presept v tabletách.

In: III. konference DDD ´98. Poděbrady, 1998, s. 147 – 161, UZK D 87 503/3 (Šť)