Bezpečnost potravin

Studie věnovaná čmelákům nemá podle EFSA vliv na závěry týkající se neonikotinoidů

Vydáno: 17. 6. 2013
Autor: koubova

EFSA kritizuje britskou studii.

Úřad EFSA nalezl ve studii publikované FERA (Food and Environment Research Agency) řadu slabin. Podle studie totiž pesticidy ze skupiny neonikotinoidů nemají za polních podmínek významnější vliv na populace čmeláků. Vzhledem k slabinám je úřad názoru, že studie nemá vliv na závěry EFSA zveřejněné v lednu 2013, které se týkaly rizik vyplývajících pro včely z používání účinných látek pesticidů thiamethoxamu, clothianidinu a imidaclopridu.

Úřad poukázal ohledně významu studie Effects of neonicotinoid seed treatments on bumble bee colonies under field conditions (Thompson et al.) pro hodnocení rizik publikovaných EFSA na následující body:

  • Hodnocení EFSA se vztahovalo na povolené použití řady přípravků na ochranu rostlin, které obsahují thiamethoxam, clothianidin a imidacloprid, v celé Evropské unii. Studie FERA zkoumala jen jednu kulturní rostlinu – řepku – a dva přípravky na ochranu rostlin, jeden s účinnou látkou clothianidin a druhý s úč. l. imidacloprid, které jsou povoleny pro použití ve Spojeném království. Kromě toho pokusná stanoviště i jejich okolí, která FERA použila pro svou studii, odrážejí pouze malý vzorek zemědělských podmínek ve Spojeném království a nemohou reprezentovat podmínky v jiných částech EU.
  • Dvěma důležitými směry rizik – prachem a gutací – se studie FERA nezabývala.
  • V rámci svých hodnocení učinila EFSA závěry hlavně pro včely a identifikovala rozdíly pro jiné opylovače. Vzhledem k výrazným druhovým rozdílům nemůže být polní studie na čmelácích použita k pochopení rizik pro včely a jiné opylovače.

Experti EFSA zdůraznili řadu dalších nedostatků ve zprávě, mimo jiné:

  • Nesrovnalosti a protikladné údaje týkající se cílů studie.
  • Absenci odpovídajících kontrolních včelích populací. Analýza reziduí v pylu a nektaru ukázala, že „kontrolní“ stanoviště bylo kontaminováno thiamethoxamem.
  • Rozdílné podmínky na třech pokusných stanovištích, které snížily senzitivitu studie při zjišťování účinků na populace.

EFSA kromě toho vyslovila pochybnosti o způsobu, jakým autoři Thompson a kol. zpracovali a interpretovali výsledky studie.

 

Zdroj: EFSA