Bezpečnost potravin

Studie obsahu a zastoupení trans-mastných kyselin v mateřském mléce v ČR

Vydáno: 12. 3. 2018
Autor: SZÚ, CZVP

Informace Centra zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu

Zajímá vás, kolik trans-mastných kyselin (TFA) máme v naší dietě? Přečtěte si závěrečnou zprávu úkolu HH. Proměřením obsahu v tuku mateřského mléka jsme získali dobrý odhad, jak je naše populace exponována těmto nežádoucím látkám zejména z částečně ztužených tuků, ale i tuků přežvýkavců, kde se vyskytují TFA přirozeně v malém množství. Za posledních 10 roků se situace zlepšila díky reformulaci potravin. Současný odhad činí 0,3 % z denní přijaté energie z obvyklé diety. Doporučené maximum je podle WHO do 1 % z denní energie. Před 10 lety to bylo 1,3 %. Je to dobrý příspěvek k prevenci kardiovaskulárních onemocnění, ale i dalších známých civilizačních chorob.

 

Text závěrečné zprávy:

TFA_MM_final2.pdf TFA_MM_final2.pdf (1,35 MB 09.03.2018)

Ruprich, J. a kolektiv

Svatava Bischofová; Kateřina Hortová; Martina Kalivodová; Zuzana Měřínská; Jitka Blahová; Marcela Dofková; Irena Řehůřková;  Jiří Ruprich; pracovníci 14 hygienických stanic odboru HDM

Finančně podpořeno MZ ČR – RVO (SZÚ 75010330).

Zdroj: SZÚ

 

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):