Bezpečnost potravin

Stravovací zvyklosti a riziko kardiovaskulárních onemocnění

Vydáno: 3. 3. 2003
Autor:

Výzkumný projekt Immidiet se zabývá otázkou vlivu populační migrace v rámci evropských států a s tím související změny stravovacích návyků na riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Na základě studií populace v Itálii, Belgii a Velké Británii se evropští výzkumníci snaží zjistit, zda stěhování do různých zemí a s tím související změny stravování mohou ovlivnit riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění (CVD). Kardiovaskulární choroby jsou hlavní příčinou úmrtí Evropanů, ovšem riziko úmrtí není v rámci Evropy rozšířeno rovnoměrně. Ve Velké Británii je kupříkladu úmrtnost na CVD třikrát vyšší než v Itálii, zatímco Belgičané mají ve srovnání s Italy pravděpodobnost úmrtí na CVD dvakrát vyšší. Dřívější výzkumy ukázaly, že nízká úmrtnost na CVD u středozemní populace souvisí s jejich stravou, tzn. nízkou spotřebou saturovaných mastných kyselin (které jsou obsaženy v másle, smetaně, jemném pečivu aj.) a konzumací červeného vína jako součásti každodenního jídla. Tato středozemní strava se ale ve Středozemí stává méně běžnou, protože Italové a další Jihoevropané již asi dvacet let stále více přejímají stravovací zvyklosti severních sousedů, což se odráží ve větším výskytu obezity. Populace v severní Evropě s vyšším výskytem CVD se paradoxně přiklání stále více ke středozemnímu způsobu stravování, kupříkladu častějším používáním olivového oleje. Tyto změny ve stravovacích návycích znamenají, že vliv stravy na profil rizika CVD mezi evropskou populací je třeba přehodnotit. Z tohoto důvodu vznikl projekt Immidiet, představující výzkumný program koordinovaný vědeckými pracovníky z oddělení vaskulární medicíny a farmakologie při italském Institutu pro farmakologický výzkum Mario Negri, a součást programu EU Flair-Flow. V rámci projektu Immidiet bude probíhat hodnocení současných stravovacích zvyklostí tří evropských komunit (Velká Británie, Belgie, Itálie) ve vztahu k rozdílnému riziku infarktu myokardu (MI). Vliv migrace na rizikové faktory MI bude hodnocen pro migraci z Itálie do Belgie, a integrace těchto dvou populací bude považována za model geneticko environmentální interakce. V současné době se shromažďují údaje, včetně údajů o složení stravy, hodnocení biomarkerů přívodu potravin (mastné kyseliny, selen a zinek), antropometrických rozdílů a dalších měření. Očekává se, že výzkum usnadní kampaň k prevenci CVD v Belgii, Itálii a Velké Británii, do které budou začleněni především praktičtí lékaři, jejichž prostřednictvím by se měla uskutečnit primární prevence.
http://www.negrisud.it/immidiet/