Bezpečnost potravin

Stravovací zařízení pod dohledem hygieniků: za 1. pololetí pokuty za 1,3 milionu

Vydáno: 20. 7. 2018
Autor: HSHMP

Informace HSHMP ze dne 20. 7. 2018.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) v období 1. pololetí letošního roku, tedy od začátku ledna do konce června, udělila provozovatelům stravovacích služeb 195 finančních sankcí v celkové výši 1.272.500 Kč. Za méně závažné nedostatky dostali provozovatelé 52 napomenutí. „Nejčastějším prohřeškem je letos prozatím pochybení v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů a cukrářských výrobků, které jsme zjistili téměř ve dvaceti procentech případů,“ uvádí ředitel HSHMP Jan Jarolímek. Ve sledovaném kontrolovaném období pražští hygienici nemuseli přistoupit k okamžitému uzavření žádné z kontrolovaných provozoven.

Pražští hygienici letos do konce června uskutečnili 1.295 kontrol, při kterých prošli 1.195 stravovacích zařízení. Kontroly se zaměřují například na restaurace, kavárny, stravování ve zdravotnictví a sociálních službách, závodní stravování, ale třeba i na provozovny, kde se vyrábí epidemiologicky rizikové potraviny, jako jsou zmrzliny, cukrářské výrobky nebo saláty. Během kontrol se hygienici soustředí nejen na přípravu pokrmů, ale i na jejich výrobu či následnou distribuci. Kontroluje se rovněž například stavebně-technický stav jednotlivých místností i jejich vybavení, počet pracovních ploch, dřezů, umyvadel či chladící techniky nebo pravidelné provádění čištění a dodržování zásad osobní a provozní hygieny. Další kontrolovanou oblastí je pak zacházení s potravinami, jejich správné skladování a dodržování data použitelnosti. Při nedodržení zásad je provozovatelům nařízena likvidace potravin a pokrmů, vyřazení výrobků nebo zákaz používání surovin.

„Důležitou součástí státního zdravotního dozoru, který na území hlavního města realizujeme, je rovněž odběr vzorků pokrmů a také surovin k jejich výrobě k následným laboratorním analýzám. Ty ověřují zejména mikrobiální, chemickou a senzorickou nezávadnost,“ doplňuje informace šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek s tím, že dosud bylo odebráno 82 vzorků, z nichž prozatím žádný nebyl vyhodnocen jako nevyhovující. U 25 vzorků je ještě očekáván výsledek.

Mezi další nedostatky, které pražští hygienici v průběhu 1. pololetí roku 2018 zjistili, patří pochybení v obecných požadavcích na potravinářské prostory, konkrétně ve 12 % případů. Pražští hygienici zaznamenali prohřešky i v požadavcích na stav a konstrukci a instalaci zařízení ve styku s potravinami, provozovatelé chybovali v 10 % kontrolovaných případů. V 7 % z celkového počtu kontrol se objevila nedostatečná provozní hygiena. V 8 % pak nebyly dodrženy postupy založené na zásadách HACCP. HACCP je preventivní systém stanovení kritických kontrolních bodů, který je nástrojem zajištění a řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin během všech činností, které souvisejí s přípravou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem finálnímu zákazníkovi, tedy spotřebiteli.

„Snažíme se aktivně působit i v oblastech vzdělávání a osvěty. Letos 13. června se tak například v sídle HSHMP uskutečnil další bezplatný seminář „Hygienická pravidla a rizika jednorázových akcí“. Zprávu o průběhu semináře včetně odborné prezentace zveřejnila HSHMP na své internetové stránce dne 21. 6. 2018. Vřele provozovatelům stravovacích služeb doporučujeme se s naší prezentací seznámit. Najdou v ní řadu užitečných informací, které při své činnosti využijí,“  říká na závěr šéf pražských hygieniků Jarolímek.

V Praze 20. 7. 2018

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel

Zdroj: HSHMP