Bezpečnost potravin

Stravovací služby v pražské ZOO na dobré úrovni, ukázala kontrola pražských hygieniků

Vydáno: 17. 6. 2022
Autor: HSHMP

Výsledek kontroly HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) nedávno provedla komplexní kontrolu úrovně poskytovaných stravovacích služeb v areálu pražské ZOO v Troji. A jak kontrola dopadla? Dobře. Pražští hygienici neshledali žádné závažné závady, pouze jednou udělili finanční sankci za nedodržení teploty teplých pokrmů a za neznačení polotovarů pro výrobu pokrmů.

Hygienici v ZOO zkontrolovali celkem 12 provozoven poskytujících stravovací služby – stánky, kavárny i restaurace. Jednalo se o provozovny nabízející široký sortiment teplých, studených a sladkých pokrmů a nápojů, ledových tříští a zmrzlin. Při kontrole se hygienici zaměřovali na plnění povinností provozovatelů zařízení stravovacích služeb, zejména na dodržování správné výrobní a hygienické praxe při výrobě pokrmů.

K poznatkům a průběhu kontrolní akce:

  • všechny provozovny disponovaly napojením na přívod pitné tekoucí teplé a studené vody z vodovodního řadu
  • stánky měly řádné vybavení v podobě zařízení pro mytí rukou, včetně prostředků na mytí rukou – tekuté mýdlo – a hygienického osušení – papírové ručníky

Hygienici například ověřovali podmínky pro úchovu a výdej potravin a pokrmů, zejména zajištění dostatečného počtu chladících a mrazících zařízení pro úchovu potravin a pokrmů vyžadujících uchovávání v chladu nebo za mrazírenských teplot a výdejních ohřívacích zařízení pro úchovu teplých pokrmů. Namátkově měřili teploty teplých nebo studených pokrmů a jednotlivých surovin. Náhodně dále ověřovali data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti potravin a pokrmů. Zaměřovali se rovněž na správné značení potravin a polotovarů vlastní výroby či způsoby značení alergenů u nabízených pokrmů.  Pozornosti hygieniků neušla ani úroveň provozní hygieny provozoven, v tomto případě kladně hodnocena zejména vysoká úroveň čistoty restaurací. Hygienici navíc ověřovali zajištění likvidace odpadu  jak v samotných provozovnách, tak v rámci celého areálu ZOO.

FOTOGRAFIE z kontrolní akce v pražské ZOO

V Praze 17.6.2022

HSHMP, odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání


Zdroj: HSHMP