Bezpečnost potravin

Strategie výzkumu EFSA na pět let byla schválena

Vydáno: 27. 12. 2011
Autor: Převzato z Agronavigator.cz

Představenstvo EFSA schválilo strategii výzkumu na období 2012-2016 a 10 % z rozpočtu EFSA na r. 2012. Komise schválila 14 mil. EUR na vědeckou činnost 43 referenčních laboratoří.

Nová strategie výzkumu EFSA na období 2012-2016 (viz Strategie výzkumu EFSA období 2012-2016) byla přijata členy představenstva EFSA ve Varšavě 15. 12. 2011.

Z rozpočtu na rok 2012 (78,8 mil. EUR) bude 10 % určeno na vědeckou spolupráci s členskými zeměmi. Je to o 1 mil. EUR více než v r. 2010.

 

Komise schválila na jednání  21. 12. 2011 14 mil. EUR na vědeckou činnost 43 referenčních laboratoří (EU-RLs). Při zaměření na bezpečnost potravin se bude pokračovat např. ve výzkumu E. coli. Laboratoře jsou zčásti financovány z grantu EU, zčásti z prostředků státu (budovy a zařízení), kde působí.

EU Food Law, 2011, č. 514, s. 4-7