Bezpečnost potravin

Stevia rebaudiana – je, nebo není potravinou nového typu?

Vydáno: 22. 3. 2018
Autor: SZPI

Informace SZPI o povoleném použití rostliny Stevia reabaudiana pouze pro čaje, bylinné a ovocné nálevy obsahující nebo připravené z listů této rostliny.

Rostlina Stevia rebaudiana Bertoni a její sušené listy je považována za novou potravinu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283, které nahradilo nařízení (ES) č. 258/1997.

V minulosti byla podána žádost o povolení rostliny a sušených listů, tato žádost však nesplňovala kritéria daná nařízením (ES) 258/1997 a uvedení rostliny a sušených listů na trh bylo zamítnuto.

V roce 2017 se podařilo doložit historii konzumace ve významné míře u sušených listů této rostliny před 15. 5. 1997 (tedy datem, kdy vešlo v platnost nařízení (ES) č. 258/1997). Status v Katalogu nových potravin byl tak změněn.

V současné chvíli je tedy použití rostliny Stevia rebaudiana povoleno pouze pro čaje, bylinné a ovocné nálevy obsahující nebo připravené z listů rostliny Stevia rebaudiana. Pouze toto použití nespadá pod působnost nového nařízení (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách, které je použitelné od 1. 1. 2018. Na veškerá další použití této rostliny je již nutné toto nové nařízení aplikovat.

V této souvislosti je potřeba zmínit povolenou přídatnou látku E960 steviol-glykosidy, které jsou získávány složitým fyzikálně chemickým procesem z rostliny Stevia rebaudiana. Způsob výroby steviol-glykosidů je rozdílný od způsobu výroby extraktů z bylin, proto přídatnou látku E960 nelze považovat za extrakt z rostliny Stevia rebaudiana jako takový a tedy není považována za novou potravinu. Použití E960 steviolglykosidů z této rostliny jakožto sladidla nebo aromatické látky spadá pod působnost nařízení (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách resp. nařízení (ES) č. 1334/2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu.

 

Zdroj: SZPI

Foto: Shutterstock