Bezpečnost potravin

Státy se dohodly na kompromisu při používání methylbromidu

Vydáno: 29. 12. 2004
Autor:

Kompromisem, na jehož základě budou státy v příštím roce používat látku methylbromid na postřik jahod, rajčat a dalších plodin, skončila v pátek pozdě večer konference Montrealského protokolu o ochraně ozonové vrstvy v Praze.

Kompromisem, na jehož základě budou státy v příštím roce používat látku methylbromid na postřik jahod, rajčat a dalších plodin, skončila v pátek pozdě večer konference Montrealského protokolu o ochraně ozonové vrstvy v Praze. Účastníci se domluvili, že jejich země ustoupí ze svých požadavků a budou v roce 2005 používat méně látky, než chtěly. Methylbromid poškozuje ozonovou vrstvu země šedesátkrát rychleji než zakázané freony.
Viceprezident Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové vrstvy pro Východní Evropu a ředitel odboru strategií českého ministerstva životního prostředí Jiří Hlaváček ČTK řekl, že Evropská unie bude moci příští rok použít skoro 4400 tun látky místo požadovaných více než 5000 tun. USA žádaly skoro 10.000 tun, ale nakonec to bude o necelé 2000 méně. „Je to velmi přesně určené, na co to je – pro které firmy a na jaké účely,“ vysvětlil Hlaváček.
S lítostí poznamenal, že se účastníci nedohodli na limitech pro rok 2006. Byly předběžně stanovené, ale definitivně se o nich rozhodne až příští rok v červnu. USA mají dočasně povoleno použít v roce 2006 skoro 7000 tun a EU přes 3000 tun látky. USA ji používají hlavně na rajčatová pole.
Světová spotřeba methylbromidu dosud klesla ze 64.000 tun v roce 1991 na zhruba 26.000 tun. Methylbromid se používá také jako průmyslové rozpouštědlo a jako dezinfekční činidlo. V Praze se politici dohodli, že do roka provedou světovou inventuru jeho použití jako dezinfekce, aby se vyhnuli podezření, že se zaměřují pouze na jednu oblast použití rizikové sloučeniny.
Hlaváček řekl, že čeští zástupci na konferenci navrhli tak zvanou Pražskou deklaraci, tedy dobrovolnou výzvu státům, aby zajistily účinnou spolupráci všech mezinárodních smluv, jež se týkají životního prostředí a chemických látek. K deklaraci se už připojilo 60 zemí. Od roku 1986, kdy začal svět omezovat spotřebu freonů, poklesla produkce látek poškozujících ozonovou vrstvu z 1,2 milionu tun na 146.000 tun.
Jiří Hybš

http://www.ekolist.cz
EkoList, 29. 11. 2004