Bezpečnost potravin

Státní zdravotní dozor v souvislosti s Mistrovstvím světa v ledním hokeji 2024

Vydáno: 20. 5. 2024
Autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) v souvislosti s Mistrovstvím světa v ledním hokeji 2024 zahájila mimořádné kontroly stravovacích a ubytovacích služeb poskytujících zázemí hokejovým týmům a jejich fanouškům. Během státního zdravotního dozoru nebylo zjištěno žádné pochybení, které by mohlo ohrozit průběh hokejových turnajů.

Preventivní kontroly byly provedeny u níže uvedených provozovatelů zaměstnanci odboru hygieny výživy a odboru hygieny obecné a komunální.

Stravovací služby

Na úseku stravování bylo zjišťováno dodržování všech předepsaných hygienických požadavků, které zajišťují přípravu zdravotně nezávadné stravy. Jedná se mimo jiné o patřičné zázemí pro skladování a úpravu surovin nebo způsob výdeje pokrmů. Součástí byla i kontrola dodržování správné provozní a osobní hygieny.

„Během kontroly nebyly shledány závady ve skladování surovin, ani v dodržování osobní a provozní hygieny.“ Vedoucí oddělení hygieny výživy III

Kontrolované provozovny stravovacích služeb

  • Hotel Stages Prague, Českomoravská 19 a, Praha 9
  • Vývařovna O2 Universum, Českomoravská 2345/17, Praha 9
  • Vývařovna O2 Aréna, Českomoravská 2345/17, Praha 9
  • Hotel Clarion Congress, Freyova 33, Praha 9
  • FUN ZÓNA, Českomoravská 2345/17a Praha 9

Ubytovací služby

Na úseku ubytovacích služeb neodhalili naši kontroloři žádné pochybení. Kontrolována byla čistota prostředí, možnost regulace teploty, světelné podmínky, větrání obytných prostor, dostatečné zázemí pro osobní hygienu a řada dalších faktorů důležitých pro zdraví a pohodu ubytovaných.

„Kontrolované prostory naplnily veškeré zákonné nároky a byly celkově dobře vybaveny.“ Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální III

Kontrolované provozovny ubytovacích služeb

  • STAGES HOTEL Prague, Českomoravská 19a, 190 00 Praha 9
  • Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, 190 00 Praha 9-Vysočany


Praha 15. 5. 2024
Hygienická stanice hlavního města Prahy

Zdroj: HSHMP