Bezpečnost potravin

Státní veterinární správa šetří případ nelegální porážky telat v Praze

Vydáno: 25. 9. 2015
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS ze dne 25. 9. 2015.

Městská veterinární správa v Praze provedla na základě předchozího úředního záznamu Policie ČR v závěru minulého týdne kontrolu nezákonné porážky hovězího dobytka v Praze 4 – Písnici. Dva občané vietnamské a jedna občanka české národnosti zde bez povolení, navíc nepovoleným způsobem, usmrtili celkem tři telata. Maso zvířat mělo být zkonzumováno na následné oslavě na pozemku u domu. S účastníky nezákonné porážky bude zahájeno správní řízení ve věci uložení sankce a podán návrh na zahájení trestního stíhání ve věci týrání zvířat.

Policejní hlídka zastihla 12. září výše jmenované v momentě, kdy opalovali pomocí propanbutanové láhve zabité tele, které leželo na paletě. Vedle se nacházelo další tele, které již bylo opálené. Třetí usmrcené, ale neopracované zvíře bylo položeno v nákladovém prostoru vozidla. Telata byla usmrcena úderem kladiva do hlavy. To je v rozporu s příslušnou legislativou, podle níž se zvířata usmrcují pouze po omráčení povolenými metodami. Způsob omráčení tupým předmětem není u skotu přípustný. Během usmrcování a souvisejících úkonů musí být zvířata ušetřena veškeré zbytečné bolesti, úzkosti nebo utrpení.

Podle zákona č. 166/199 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon) je povoleno porážet skot ve schválených jatkách, nebo provádět domácí porážku skotu mladšího 24 měsíců v hospodářství chovatele, kterému bylo příslušnou krajskou veterinární správou na základě jeho písemné žádosti povoleno domácí porážky provádět. Každou domácí porážku je chovatel navíc povinen nejméně týden před jejím uskutečněním místně příslušné krajské veterinární správě ohlásit. Ani jedna z výše jmenovaných povinností nebyla v tomto případě splněna.

Jelikož bylo zjištěno, že účastnice nezákonné porážky byla zároveň chovatelkou a majitelkou poražených telat, byla záležitost postoupena i Krajské veterinární správě pro Středočeský kraj, v jejíž územní působnosti se hospodářství nachází.

Z výše uvedených důvodů bude zahájeno s účastníky nezákonné porážky správní řízení ve věci uložení sankce a podán návrh na zahájení trestního stíhání ve věci týrání zvířat. Podle veterinárního zákona lze za provedení nezákonné domácí porážky uložit pokutu až do výše 10 000,- Kč.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS