Bezpečnost potravin

Státní veterinární správa od ledna na Facebooku

Vydáno: 28. 1. 2014
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 27. 1. 2014.

Do loňského roku informovala Státní veterinární správa o svých aktivitách širokou veřejnost pouze prostřednictvím klasických médií. Dalšími možnostmi v loňském roce bylo informování veřejnosti o veterinárních kontrolách (odkaz na stránkách SVS) dále formulářem na dotazy a prostřednictvím mobilního připojení na mapy – tyto možnosti využívá přes 10 000 lidí měsíčně. Od ledna 2014 přidává mezi své nástroje i Facebook a vychází tak vstříc všem, kteří využívají moderní formy komunikace prostřednictvím sociálních sítí.

Uživatelé na stránkách Státní veterinární správy najdou nejen tiskové zprávy a informace o plánovaných akcích, ale mohu přímo oslovit redaktory s konkrétními dotazy a připojit se do následných diskusí k daným tématům. O velkém zájmu o tento druh komunikace a o účelnosti tohoto projektu rovněž svědčí fakt, že od oficiálního uvedení stránek do provozu navštívilo facebookový profil Státní veterinární správy již několik desítek uživatelů, kteří přicházejí s individuálními dotazy ohledně témat, která spadají do působnosti této organizace.

Další informace z oblasti státní veterinární správy lze získat na webových stránkách SVS: http://www.svscr.cz

Petr Pejchal

Zdroj:  SVS ČR