Bezpečnost potravin

Státní dozor nad rostlinnou produkcí od 1. 1. 2014

Vydáno: 2. 1. 2014
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 1. 1. 2014.

Státní dozor nad rostlinnou produkcí v České republice nově zastřešuje jediný úřad: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 279/2013 Sb., jímž zaniká Státní rostlinolékařská správa a všechna práva a závazky, které do dne účinnosti výše uvedeného zákona tento úřad vykonával, přecházejí na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský od 1. 1. 2014 nově zastřeší i oblast rostlinolékařské péče v České republice. Důvody slučování popisuje ředitel ÚKZÚZ Zdeněk Mach: „Je to jednak čistě prozaická nutnost šetření veřejných financí, jejich smysluplné a účelné vynakládání. Propojení obou úřadu si samozřejmě vyžádalo i své náklady, což je ovšem u tak rozsáhlého projektu pochopitelná věc. Jsem však přesvědčen o tom, že úspory, které budou vznikat v následujících letech po sloučení, budou dalekosáhle převyšovat ony restrukturalizační náklady. Tím dalším důvodem, který je pro mne osobně možná ještě důležitější, je zjednodušení systému kontrol. Již v roce 2013 začala spolupráce mezi inspektory SRS a ÚKZÚZ, a to v případě, že byla u zemědělce naplánována kontrola ze strany obou organizací. Za této situace vyráželi inspektoři SRS a ÚKZÚZ na kontrolu společně.“

Vlastní kontrolní činnost budou v ÚKZÚZ zajišťovat tři sekce. Dvě z nich Sekce zemědělských vstupů a Sekce ochrany proti škodlivým organismům budou provádět tzv. výkon speciální inspekce, tedy kontroly nikoli přímo u zemědělců. Obě sekce budou však metodickou podporou pro třetí výkonnou sekci, a to Sekci zemědělské inspekce. Pro tuto sekci budou dvě zmíněné sekce zajišťovat tvorbu metodických pokynů pro odborné činnosti, a to jak na úseku ochrany proti škodlivým organismům, tak v oblasti hnojiv, krmiv a přípravků na ochranu rostlin. Sekce zemědělské inspekce potom bude zajišťovat výkon odborných rostlinolékařských činností, úředních kontrol a odborného dozoru v prvovýrobě.

Projekt slučování SRS a ÚKZÚZ byl odstartován na počátku roku 2012. „Mnohdy bylo velice složité dojít ke kompromisním řešením, která by vyhovovala všem stranám. Myslím si však, že slučovací proces byl v rámci všech možností veden korektně a vždy s cílem zajistit budoucí funkčnost úřadu, který bude garantovat profesionální, kvalitní, efektivní a přívětivou veřejnou službu!

Zbyněk Škodáček, tiskový mluvčí ÚKZÚZ
Kontakt s médii:
tel.: 725 358 724
e-mail: zbynek.skodacek@ukzuz.cz
www.ukzuz.cz

Kontaktní údaje:
Sídlo ústavu:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 656 06 Brno
Telefon:+420 543 548 111
Fax:+420 543 211 148
E-mail: ukzuz@ukzuz.cz
E-mail elektronické podatelny: podatelna@ukzuz.cz
Datová schránka: ugbaiq7

Webové stránky SRS byly integrovány do webové prezentace ÚKZÚZ a jsou dostupné z adresy www.ukzuz.cz.

Zdroj:  ÚKZÚZ