Bezpečnost potravin

Statistika dotazů a stížností

Vydáno: 24. 8. 2012
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 23. 8. 2012.

Všechny dotazy a stížnosti spotřebitelů řešíme
Státní veterinární správa již třetím rokem zpracovává na základě Doporučení Komise z 12. 5. 2010 statistiku dotazů a stížností, které SVS za rok obdržela od spotřebitelů.
Toto „Doporučení o používání harmonizované metodiky pro klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů“ vydala Komise dne 15. května 2010. Tato informace má sloužit Evropské komisi k Hodnotící zprávě o spotřebitelských trzích.
Přehled za poslední tři roky:
                               Dotazů                 Stížností
2009                      26                           387
2010                      36                           501
2011                      76                           593        
Z uvedeného vyplývá, že zájem zákazníků rok od roku vzrůstá. Je to zajisté také díky otevřenosti Státní veterinární správy i díky mediálnímu zájmu o zdravotní nezávadnost potravin i o kvalitu potravin.
Nejčastější dotazy se týkají podmínek pro prodej masa a masných výrobků v tržní síti, týkají se malých prodejen i prodejních řetězců. Další skupinou dotazů jsou ty, které se týkají prodeje krmiv a chovatelských potřeb pro domácí zvířata. Všechny dotazy a stížnosti řeší místně příslušné krajské veterinární správy. A pokud jde o stížnosti, asi 50 % se jich týkalo prodeje masa a masných výrobků, 25 % se týkalo ryb, mléka, mléčných výrobků a vajec a 25 % bylo stížností, které se týkaly domácích zvířat, péče o ně a prodej potřeb pro ně.
Všechny uvedené dotazy a stížnosti byly krajskými veterinárními správami vyřešeny, tj. ukončeny odpovědí, popřípadě sdělením informaci o ukončeném správním řízení.
Tento způsob kontaktu se spotřebiteli je zpětnou vazbou pro orgány státního dozoru a utvrzením o tom, že systém státního dozoru je funkční, a že je veřejností vnímán jako důvěryhodný a účinný.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.