Bezpečnost potravin

Stát nabízí pomocnou ruku firmám – pokyny

Vydáno: 25. 8. 2002
Autor:

podpory; příspěvky; program Rekonstrukce; povodně; ČR

Jak mají žádat firmy o státní podporu.
 Základní podmínkou pro poskytnutí podpory z programu Rekonstrukce je sepsání potvrzení o škodách způsobených povodní buď od pojišťovny nebo od okresního úřadu
Co dělat při žádosti o záruku na úvěr nebo leasing:
1. Vypracovat podnikatelský projekt na obnovení činnosti
2. Souhlas Komerční banky s poskytnutím úvěru
3. V případě nedostatečného zajištění úvěru má firma možnost požádat o bankovní záruku z programu rekonstrukce
4. Tiskopisy žádostí budou k dispozici na pobočkách komerčních bank a Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB)
5. Podnikatel předá vyplněnou žádost o poskytnutí bankovní záruky a předá ji na pobočku ČMZRB
6. Banka žádost vyhodnotí a rozhodne o jejím poskytnutí nebo zamítnutí
7. Na kladně vyhodnocenou žádost bude vystavena záruční listina
8. ČMZRB uzavře s podnikatelem smlouvu o poskytnutí podpory vázanou na plnění podmínek programu

LN, 2002, 23.8., s. 7 (Mik)