Bezpečnost potravin

Startuje 11. ročník soutěže Regionální potravina

Vydáno: 5. 3. 2020
Autor: SZIF

Tisková zpráva SZIF

Lokální výrobci se budou moci opět ucházet o udělení prestižní značky Regionální potravina. Startuje totiž 11. ročník stejnojmenné soutěže, jejímž hlavním cílem je podpora místních výrobců potravin. Letošní klání začíná 22. dubna v Plzeňském kraji.

Regionální potravina se vyhlašuje jednou ročně v každém ze třinácti krajů České republiky. Soutěží se v devíti kategoriích, v každé může zvítězit pouze jeden výrobek. Ocenění uděluje ministr zemědělství na čtyři roky a mohou jej získat pouze malé a střední firmy, které mají maximálně 250 zaměstnanců.

Letošní ročník soutěže bude zahájen v Plzeňském kraji 22. dubna. Kompletní přehled termínů zasedání komise v jednotlivých krajích bude zveřejněn na webu regionalnipotravina.cz. V letošním roce došlo k několika změnám v metodice. Všechny příklady vyplněných žádostí jsou k dispozici dle jednotlivých kategorií výrobků na webu regionalnipotravina.cz. Nový metodický manuál pro rok 2020 byl vydán také pro značku Klasa. Aktualizovaná metodika je zveřejněna na stránkách eklasa.cz.

Značka Regionální potravina se uděluje od roku 2010. U výrobků se posuzuje inovativnost, senzorické vlastnosti, použité materiály, suroviny, způsoby výroby, design výrobku a další okolnosti, například vliv výrobku na zdraví spotřebitele nebo dostupnost výrobku na trhu. Produkt zároveň musí být vyrobený v konkrétním regionu, což je základní podmínka soutěže. Podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality, o výrobky, které ctí tradici výroby, nebo jsou naopak inovativní. V současné době mohou spotřebitelé vybírat z celkem 410 oceněných produktů od 314 výrobců.

Lenka Rezková
tisková mluvčí SZIF

Zdroj: SZIF