Bezpečnost potravin

Stanovisko WHO ke GM potravinám

Vydáno: 12. 2. 2009
Autor:

Odpovědi WHO na 20 otázek týkajících se geneticky modifikovaných potravin.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uveřejnila odpovědi na následujících 20 otázek týkajících se geneticky modifikovaných (GM) potravin:
 
O1: Co jsou GM organismy a GM potraviny?
O2: Proč se GM potraviny vyrábějí?
O3: Posuzují se GM potraviny jinak než tradiční potraviny?
O4: Jak se stanovují potenciální rizika pro lidské zdraví?
O5: Jaká jsou hlavní rizika pro lidské zdraví?
O6: Jak se posuzuje riziko pro životní prostředí?
O7: Jaká jsou rizika pro životní prostředí?
O8: Jsou GM potraviny bezpečné (nezávadné)?
O9: Jak jsou GM potraviny regulovány na národní úrovni?
O10: Jaké druhy GM potravin jsou na mezinárodním trhu?
O11: Co se děje, když se s GM potravinami obchoduje na mezinárodním trhu?
O12: Byly GM produkty na mezinárodním trhu posuzovány z hlediska rizika?
O13: Proč se někteří politici, veřejné zájmové skupiny a spotřebitelé zvláště v Evropě obávají GM potravin?
O14: Jak tato obava ovlivnila uvádění GM potravin na trh v EU?
O15: Jak probíhá veřejná diskuse o GM potravinách v jiných regionech světa?
O16: Existují v různých regionech světa odlišné postoje lidí k potravinám?
O17: Existují nějaké důsledky pro pěstitele, pokud jde o práva vlastnit své plodiny?
O18: Proč se některé skupiny obávají rostoucího vlivu chemického průmyslu na zemědělství?
O19: Jaký další vývoj lze očekávat v oblasti GMO?
O20: Co dělá WHO ke zlepšení hodnocení GM potravin?
 
 
Zdroj: WHO

Publikace ICBP ke stažení: