Bezpečnost potravin

Stanovisko SZPI: kontrola chráněného zeměpisného označení „Olomoucké tvarůžky“

Vydáno: 4. 8. 2014
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 4. 8. 2014.

V uplynulých dnech některá média přinesla informace o údajném porušování chráněného zeměpisného označení (CHZO) Evropské unie „Olomoucké tvarůžky“. Stanovisko Státní zemědělské a potravinářské inspekce, která disponuje kompetencí ke kontrole této komodity v maloobchodní síti, je s ohledem na platné právní předpisy následující:
Označení „Olomoucké tvarůžky“ je chráněným zeměpisným označením Evropské unie, z čehož pro výrobce plyne, kromě obecných požadavků potravinářské legislativy, také povinnost dodržet stanovenou specifikaci zejména ve vztahu k receptuře, použití odpovídajících surovin, metodě použité při výrobě, k místu výroby (kterým je zeměpisná oblast Haná), výsledné povaze výrobku, požadovaným dokladům a označování výrobku.
Označení „Olomoucké tvarůžky“ bylo zapsáno do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení nařízením Komise (EU) č. 702/2010, o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Olomoucké tvarůžky (CHZO)).
Ochrana zapsaných názvů resp. její rozsah je stanoven v čl. 13 nařízení (ES) č. 1151/2012. Čl. 41 odst. 1 téhož nařízení stanoví, že: „aniž je dotčen článek 13, nemá toto nařízení vliv na používání výrazů, které jsou v Unii druhové, a to i v případě, že je druhový výraz součástí názvu, který je chráněn v rámci režimu jakosti“. Čl. 10 preambule nařízení (EU) č. 702/2010 potom stanoví, že: „protože chráněn je výraz „Olomoucké tvarůžky“ jako celek, lze jinou než zeměpisnou část výrazu použít, a to i v překladu, po celé Unii, pokud jsou dodrženy zásady a předpisy platné v právním řádu Unie“.
Z příslušných právních norem tak vyplývá, že tato ochrana se bez dalšího nevztahuje na samostatně uvedený termín „tvarůžky“ bez uvedení ve spojení s přívlastkem „Olomoucké“, který je názvem vyjadřujícím druh potraviny. Z výše uvedeného proto plyne, že použití samostatného označení „tvarůžky“ bez dalšího nezneužívá CHZO „Olomoucké tvarůžky“.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  
Zdroj: SZPI