Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Stanovisko SZPI: kontrola chráněného zeměpisného označení „Olomoucké tvarůžky“ do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Stanovisko SZPI: kontrola chráněného zeměpisného označení „Olomoucké tvarůžky“

Vydáno: 4.8.2014
Tisk článku
Autor: SZPI
Tisková zpráva SZPI ze dne 4. 8. 2014.
V uplynulých dnech některá média přinesla informace o údajném porušování chráněného zeměpisného označení (CHZO) Evropské unie „Olomoucké tvarůžky“. Stanovisko Státní zemědělské a potravinářské inspekce, která disponuje kompetencí ke kontrole této komodity v maloobchodní síti, je s ohledem na platné právní předpisy následující:
Označení „Olomoucké tvarůžky“ je chráněným zeměpisným označením Evropské unie, z čehož pro výrobce plyne, kromě obecných požadavků potravinářské legislativy, také povinnost dodržet stanovenou specifikaci zejména ve vztahu k receptuře, použití odpovídajících surovin, metodě použité při výrobě, k místu výroby (kterým je zeměpisná oblast Haná), výsledné povaze výrobku, požadovaným dokladům a označování výrobku.
Označení „Olomoucké tvarůžky“ bylo zapsáno do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení nařízením Komise (EU) č. 702/2010, o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Olomoucké tvarůžky (CHZO)).
Ochrana zapsaných názvů resp. její rozsah je stanoven v čl. 13 nařízení (ES) č. 1151/2012. Čl. 41 odst. 1 téhož nařízení stanoví, že: „aniž je dotčen článek 13, nemá toto nařízení vliv na používání výrazů, které jsou v Unii druhové, a to i v případě, že je druhový výraz součástí názvu, který je chráněn v rámci režimu jakosti“. Čl. 10 preambule nařízení (EU) č. 702/2010 potom stanoví, že: „protože chráněn je výraz „Olomoucké tvarůžky“ jako celek, lze jinou než zeměpisnou část výrazu použít, a to i v překladu, po celé Unii, pokud jsou dodrženy zásady a předpisy platné v právním řádu Unie“.
Z příslušných právních norem tak vyplývá, že tato ochrana se bez dalšího nevztahuje na samostatně uvedený termín „tvarůžky“ bez uvedení ve spojení s přívlastkem „Olomoucké“, který je názvem vyjadřujícím druh potraviny. Z výše uvedeného proto plyne, že použití samostatného označení „tvarůžky“ bez dalšího nezneužívá CHZO „Olomoucké tvarůžky“.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Zdroj: SZPI
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021