Bezpečnost potravin

Stanovisko MZe (SZPI a SVS) k přístupu označování místa původu potravin ke dni 1. 7. 2023

Vydáno: 27. 10. 2022
Autor: SZPI

Nařízení (EU) č. 1169/2011 stanoví, že spotřebitel nesmí být uváděn v omyl ohledně místa původu potraviny.

Foto: Shutterstock

Na trhu s potravinami se vyskytují případy, kdy potravina informací na etiketě naznačuje původ výrobku z určitého místa, avšak ve skutečnosti byla potravina vyrobena na jiném místě, o kterém není spotřebitel informován.

Více informací v příloze.

 

Příloha

 

Zdroj: SZPI