Bezpečnost potravin

Stanovisko MZe (SZPI a SVS) k přístupu označování místa původu potravin ke dni 1. 1. 2023

Vydáno: 11. 8. 2022
Autor: SZPI

Stanovisko k povinnosti PPP přesně, jasně a srozumitelně informovat spotřebitele o místě původu potravin

Na trhu s potravinami se vyskytují případy, kdy potravina informací na etiketě naznačuje původ výrobku z určitého místa, avšak ve skutečnosti byla potravina vyrobena na jiném místě, o kterém není spotřebitel informován.

Více informací viz příloha.

Přílohy

 

Zdroj: SZPI