Bezpečnost potravin

Stanovisko MŠMT a MZ k problematice stravování v lesních mateřských školkách

Vydáno: 17. 8. 2017
Autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy uveřejňuje stanovisko MZ a MŠMT k problematice stravování v lesních mateřských školkách.

 

Na začátku léta se uskutečnilo mezirezortní jednání k tématu stravování v lesních mateřských školách. Jednání se zúčastnila hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví ČR Eva Gottvaldová, za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) náměstci ministra školství Dana Prudíková a Václav Pícl a také předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.

Z tohoto jednání vzešlo stanovisko ke způsobu zajištění stravování v lesní mateřské škole za účelem sjednocení postupu orgánů ochrany veřejného zdraví při výkonu státního zdravotního dozoru.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) zveřejňuje v nezměněné podobě stanovisko MZ a MŠMT, které je součástí přílohy tohoto sdělení.

Další informace k problematice lesních mateřských školek jsou dostupné na webových stránkách HSHMP viz http://hygpraha.cz/obsah/predskolni-zarizeni_430_1.html
 

V Praze dne 16. 8. 2017

MUDr. Helena Štolbová
vedoucí oddělení HDM

Přílohy

Zdroj: HSHMP