Bezpečnost potravin

Stanovisko k prodeji směsí čerstvého ovoce a zeleniny

Vydáno: 16. 12. 2021
Autor: SZPI

Stanovisko SZPI

Dotaz:

Je umožněno prodávat balení obsahující různé druhy čerstvého ovoce a zeleniny?

Odpověď:

Ano, v souladu s nařízením (EU) č. 543/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, je to možné. Dle čl. 7 se povoluje uvádění balíčků o čisté hmotnosti nepřesahující 5 kg, které obsahují směsi různých druhů ovoce, zeleniny nebo ovoce a zeleniny, na trh za předpokladu, že jsou produkty jednotné jakosti a každý dotčený produkt splňuje příslušnou zvláštní obchodní normu, nebo všeobecnou obchodní normu, pokud pro konkrétní produkt neexistuje zvláštní obchodní norma, balení je náležitě označeno v souladu s touto kapitolou a směs není takové povahy, aby uvedla spotřebitele v omyl. Jestliže směs ovoce obsahuje produkt, pro které není stanovena obchodní norma (např. brambory, banány), požadavky čl. 7 se na něj nevztahují, ale na zbytek směsi ano.

Balení směsí ovoce a zeleniny musí být na obalu označena povinnými údaji v souladu s požadavky nař. (EU) č. 543/2011 (jméno a adresa balírny/odesílatele, země původu, příp. třída jakosti, odrůda či tržní druh) a v souladu s požadavky nař. (EU) 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (čistá hmotnost, produkty způsobující alergie, aj.). Pro usnadnění požadavků na označování v situaci, kdy ovoce a zelenina ve směsi mají různou zemi původu, je pro směsi stanovena výjimka dle čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení. Názvy zemí původu mohou být dle skutečnosti nahrazeny jedním z následujících označení:

a) „směs ovoce z EU“, „směs zeleniny z EU“ nebo „směs ovoce a zeleniny z EU“;

b) „směs ovoce nepocházející z EU“, „směs zeleniny nepocházející z EU“ nebo „směs ovoce a zeleniny nepocházející z EU“;

c) „směs ovoce pocházející z EU i mimo EU“, „směs zeleniny pocházející z EU i mimo EU“ nebo „směs ovoce a zeleniny pocházející z EU i mimo EU“.

 

Zdroj: SZPI

Foto: Shutterstock