Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA zhodnocující novou studii o biologické dostupnosti hliníku v potravinách

Vydáno: 19. 5. 2011
Autor: MZe

Stanovisko EFSA ze dne 17. 5. 2011.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl požádán o zhodnocení nové studie o biologické dostupnosti hliníku z několika aluminiových směsí u potkanů. EFSA byl dotázán, zda by vědecké údaje poskytnuté ve studii mohly vést k revizi hodnocení bezpečnosti hliníku provedené EFSA v roce 2008. EFSA dospěl ve svém stanovisku, zveřejněném 17. května 2011 k závěru, že studie není důvodem opětného zvážení předchozího hodnocení bezpečnosti hliníku.

Vědecký panel pro aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály přicházející do kontaktu s potravinami Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (AFC EFSA) stanovil nový tolerovatelný týdenní příjem hliníku (TWI), a to ve výši 1 mg/kg tělesné hmotnosti. Experti EFSA odhadují, že u značné části evropské populace bude tento limit překročen. Hlavním zdrojem expozice hliníku u obecné populace je strava.

Celková expozice hliníku ze stravy byla odhadována na základě studií provedených v Nizozemí, Francii, Velké Británii a Švédsku. Panel zjistil, že výše dietetické expozice je značně rozdílná. Průměrná dietetická expozice u dospělých se pohybuje v rozmezí 0,2 – 1,5 mg/kg tělesné hmotnosti/týden, u dětí a mladistvých v rozmezí 0,7 – 2,3 mg/kg tělesné hmotnosti/týden.

Hlavním zdrojem hliníku z potravy jsou cereálie a cereální výrobky (např. chléb, pečivo, sušenky a listové pečivo), zelenina (např. špenát, ředkvičky a listový salát) a houby a nápoje (např. čaj a kakao), příp. některá kojenecká výživa. Pitná voda je minoritním zdrojem expozice. Dalšími zdroji jsou farmaceutické preparáty a spotřební zboží obsahující sloučeniny hliníku.

Celé stanovisko můžete najít na webových stránkách EFSA v článku v „EFSA JOURNAL“: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2157.htm

Zdroj: EFSA