Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA ke zdravotnímu riziku STEC v čerstvé zelenině

Vydáno: 9. 6. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 9. 6. 2011.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přináší hodnocení expozice spotřebitelů STEC/VTEC (shiga toxin či verotoxin produkující E. coli) prostřednictvím konzumace syrové zeleniny a navrhuje možnosti snižování rizika možné kontaminace potravin a následného onemocnění lidí.

Zdroje nákazy jsou v tuto chvíli neznámé. Zatímco kontaminace syrové zeleniny STEC je poměrně řídká, je spojována s několika epidemiemi, včetně té současné v severním Německu. Evropská komise požádala EFSA o stanovisko k expozici lidí STEC z povrchu či vnitřní kontaminace zeleniny a z manipulace zeleninou na cestě z farmy ke spotřebiteli. Vzhledem k omezenému množství informací, týkajících se přítomnosti STEC na zelenině, vědci z EFSA nebyli schopni expozici stanovit. Pro zmírnění rizika vědci EFSA zdůrazňují důležitost zabránění kontaminace před a po sklizni.

Shiga toxiny jsou produkovány podskupinou entero-hemoragických E. coli (EHEC), jež mají různé vlastnosti a faktory virulence. Organismy v podskupině EHEC se dávají do souvislosti s řadou problémů, např. vodovým průjmem, krvavým průjmem (hemoragická kolitida) a hemolytickým uremickým syndromem. Hlavní patogenní EHEC je Escherichia coli O157:H7.

Pokud jde o posouzení expozice, mnoho různých druhů potravin bylo identifikováno jako potenciální zdroj STEC. Jsou to obvykle syrové nebo nedostatečně tepelně upravené potraviny, které jsou kontaminovány výkaly z přežvýkavců, a to buď v průběhu prvovýroby (např. porážek, dojení, hnojení zeleniny) nebo dalšího zpracování a manipulace.

Podrobné informace a stanovisko můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/110609.htm

Zdroj: EFSA