Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k T-2 a HT-2 toxinům

Vydáno: 20. 1. 2012
Autor: berankova1

Vědecké stanovisko EFSA ke zdravotním rizikům (pro lidi a zvířata) způsobeným přítomností T-2 a HT-2 toxinů v potravinách a krmivech.

T-2 toxin a HT-2 toxin jsou mykotoxiny produkované různými druhy rodu Fusarium. Evropská komise požádala EFSA o vědecké stanovisko  k  riziku pro zdraví lidí a zvířat, spojené s přítomností T-2 a HT-2 toxinů v potravinách a krmivech.

EFSA  shromáždil celkem  20 519 výsledků z 22 evropských států, v průběhu let 2005-2010, o obsahu  T-2 a HT-2  toxinů v potravinách, krmivech a v nezpracovaném obilí.

Nejvyšší koncentrace součtu T-2 a HT-2 toxinů byla zjištěna v obilí,  ve výrobcích z mouky,  zejména pak v ovsu a ovesných výrobcích. Obilí a z obilí vyrobené potraviny, především chléb, vybrané pekařské výrobky, výrobky z mouky  a snídaňové cereálie, tvoří významný příspěvek  k celkové expozici  lidí T-2 a HT-2 toxiny. T-2 toxin je rychle metabolizován ve velkém množství produktů, HT-2 toxin bývá hlavním metabolitem.

Použitím těchto dat a srovnávacích analýz stanovil Vědecký panel pro kontaminanty (CONTAM) EFSA   tolerovatelný denní  příjem  (TDI)  100 ng/kg b.w. (živé hmotnosti) pro součet T-2 a HT-2 toxinů.
Odhad chronické dietní expozice pro populaci všech věkových kategorií k součtu T-2 a HT-2 toxinů, založený na dostupných datech, je nižší než TDI 100 ng/kg b.w., a nepůsobí  tudíž žádné zdravotní obtíže.
 
Více informací:   http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2481.htm  

Zdroj:  EFSA