Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k souhrnné zprávě EU o zoonózách

Vydáno: 25. 1. 2013
Autor: berankova1

Vědecký panel EFSA pro zdraví a pohodu zvířat hodnotil zprávu EU o zoonózách.

Vědecké stanovisko k hodnocení Souhrnné zprávy EU o trendech a zdrojích zoonóz, původcích zoonóz a epidemiích nemocí z jídla.

Vědecký panel EFSA pro zdraví a pohodu zvířat (AHAW)  hodnotil Souhrnnou zprávu EU o trendech a zdrojích zoonóz, původcích zoonóz a epidemiích nemocí z jídla, vydanou EFSA a ECDC (Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí); s ohledem na potřebu dalších dat a následných analýz, které budou minimalizovat vliv chybějících dat a nesrovnalostí.
Byla provedena specifická hodnocení pro bovinní tuberkulózu, echinokokózu, Q horečku, brucelózu, vzteklinu, cysticerkózu a tularémii; ukazující, že zpráva poskytuje přesný obraz epidemiologické situace u infekcí, které jsou sledovány harmonizovaným systémem monitoringu EU. Obvykle jsou data analýz popisná. Měly by se zvážit další analýzy pro specifické účely a kvantifikaci trendů.
Specifické informace u každého onemocnění by měly obsahovat: jasnou definici případu, jasný popis techniky odběru vzorků a použitých diagnostických testů, příslušné epidemiologické charakteristiky a relevantní kontrolní měření nebo sledování. Stanovení priorit onemocnění z hlediska veřejného zdraví není v kompetenci Panelu AHAW.
Kritéria navržená pro posouzení dalších onemocnění a jejich zahrnutí do zprávy jsou:
(1) onemocnění je pravidelně hlášeno u zvířat a lidí v některém z členských států EU; (2) onemocnění je považováno za vážné z hlediska veřejného zdraví; a (3) monitoring u zvířat je epidemiologicky opodstatněný.
První dvě kritéria jsou ve zprávě již začleněna; třetí kritérium se používá k upřednostnění určitých onemocnění pro zahrnutí do zprávy.
Poslední část stanoviska uvádí hodnoty dat zahrnutých ve zprávě pro hodnocení rizika AHAW panelem. Užitečnost dat je často kompromisem kvůli chybějící definici případů, nedostatečným metadatům nebo zastaralým datům.
Je doporučeno, aby byla dále analyzována potřebná data pro zlepšení připravenosti Panelu AHAW odpovídat  na otázky rizika, pomocí snadno dostupných a stabilních dat a také pomocí dobré znalosti modelů a zdrojů dat pro tyto případy v celé EU.

Zdroj:  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3074.htm