Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Stanovisko EFSA k rizikům pro zdraví rostlin způsobeným dovozem půdy do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Stanovisko EFSA k rizikům pro zdraví rostlin způsobeným dovozem půdy

Vydáno: 29.6.2015
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Experti EFSA zkoumali ohrožení rostlin spojená s přenosem škodlivých organismů půdou a růstovými médii.

Odborníci na zdraví rostlin Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zkoumali rizika škodlivých organismů a abiotických činitelů vstupujících do EU přes půdu nebo jiná růstová média. Stanovisko bylo vypracováno na žádost Evropské komise, aby podpořilo a potvrdilo souhrn stávajících pravidel pro uvádění půd a růstových médií na území EU.

Souhrn pravidel je reakcí na obavy z toho, že současná opatření nejsou dostatečně efektivní k prevenci zavlečení škodlivých organismů touto cestou.

Vědecké stanovisko EFSA používá definici Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC) pro růstové médium: „každý materiál, v kterém rostou kořeny rostlin nebo je určený k tomuto účelu“.

Pomocí rozsáhlé literární rešerše bylo identifikováno více než 800 typů půd a růstových médií potenciálně využitelných pro růst rostlin. Vědecký panel pro zdraví rostlin (PLH) z nich sestavil osm skupin – např. „média včetně rostlinného materiálu“, „statková hnojiva“ a „syntetická média“, a stanovil u každé skupiny pravděpodobnost přenosu škodlivých organismů.

Velká většina růstových médií identifikovaných pomocí literární rešerše – 678 z 880 – obsahovala rostlinný materiál. Tato média byla velmi rozmanitá a obsahovala kompost, potravinový odpad, zelená hnojiva, slámu a kůru.

Mezi růstovými médii bez obsahu rostlinného materiálu tvořily největší skupinu anorganická média (78 typů) – písek, sopečná hornina a štěrk; růstová média vyvinutá k eliminaci rostlinných zbytků nebo redukci jejich výskytu (73 typů) – popel, koželužné kaly, melasa, uhlí; a syntetická média (27 typů) – polymery, částice PET lahví a polystyrenový granulát.

Experti panelu PLH hodnotili efektivitu opatření – tepelného ošetření, použití pesticidů a fumigace – k redukci výskytu škodlivých organismů v půdě a růstových médiích. Panel ukázal, že tato ošetření nejsou 100% účinná ve všech případech a jejich účinnost závisí na různých faktorech, např. na půdních vlastnostech, druhu škodlivého organismu a způsobu aplikace.

Panel EFSA hodnotil také efektivitu současných opatření EU ke kontrole uvádění půd a růstových médií do EU a zabýval se legislativou, která je uplatňována v některých mimounijních zemích – v Austrálii, Kanadě, na Novém Zélandu a v USA – a zahrnuje fytokaranténu, biologickou bezpečnost, půdu, růstová média a hnojiva.

Souhrn pravidel poukazuje na důležitost jasné formulace a doporučení implementace opatření pro půdu a růstová média. Mezi efektivní opatření Panel zahrnul např. zákaz dovozu a možnosti volby produkčních areálů bez škodlivých organismů.


Zdroj: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021