Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k přítomnosti phomopsinů v potravinách a krmivech

Vydáno: 6. 3. 2012
Autor: berankova1

EFSA vydal stanovisko ke zdravotním rizikům spojeným s přítomností phomopsinů v potravinách a krmivech.

Phomopsiny patří mezi mykotoxiny produkované houbou Diaporthe toxica (dříve zmiňovaná jako Phomopsis leptostromiformis). Hlavním hostitelem houby jsou lupiny, přičemž infikovaná strniště jsou významným zdrojem expozice zvířat phomopsiny. Semena lupin jsou používána pro výrobu potravin a krmiv, ale údaje o výskytu phomopsinů v potravinách a krmivech vyrobených z lupin jsou velmi omezená a málo zdokumentovaná. Z tohoto důvodu nebylo možné stanovit bezpečný dietní  příjem phomopsinů.

Phomopsiny jsou modifikované polypeptidy, které se s vysokou afinitou váží k izotypům tubulinu a narušují funkce mikrotubulů. Phomopsin A, hlavní toxický kongener, je toxický pro játra všech živočišných druhů, testovaných na dostačující dávku tohoto  mykotoxinu. Phomopsin A je také hepatokarcinogenní pro krysy.

Absence informací o toxicitě  phomopsinů v závislosti na jejich množství a chybějící údaje o expozici phomopsiny, znemožňuje vyhodnocení  rizik pro zdraví lidí a zvířat. Ale závažnost toxicity u četných živočišných druhů nasvědčuje tomu, že expozice lidí a hospodářských zvířat phymopsiny má být co nejmenší, tak  jak je to jen možné.

EFSA vědecký panel pro kontaminanty došel k závěru, že než bude moci učinit závažné stanovisko, musí být vyvinuty a schváleny analytické metody pro identifikaci a kvantifikaci hlavních toxických kongenerů phomopsinu v potravinách, krmivech hospodářských zvířat a tekutinách/tkáních živočichů. Dále je nutné shromáždit údaje o  potravinách a krmivech vyrobených z lupin, rozsah jejich konzumace evropskou populací a hospodářskými zvířaty a data o jejich kontaminaci phomopsiny.

Zdroj:  EFSA