Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k odhadu dopadu nových cílů snížení salmonely u brojlerů na veřejné zdraví

Vydáno: 27. 7. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 26. 7. 2011.

Vědecké stanovisko EFSA ke kvantitativnímu odhadu dopadu na veřejné zdraví stanovením nových cílů snížení salmonely u brojlerů

U salmonelózy, druhé nejčastěji hlášené zoonózy u člověka, byl v roce 2009 potvrzen klesající trend výskytu onemocnění v Evropské unii – celkem bylo hlášeno 108 614 potvrzených případů. Statisticky významný pokles salmonelóz v EU pokračoval již šestý rok po sobě.

V zemích EU byl zaznamenán významný pokles salmonel v chovech drůbeže, a to především díky programům na tlumení salmonel. V potravinách byla salmonela nejčastěji zjišťována u čerstvého drůbežího a vepřového masa.

V roce 2008 se v EU výrazně snížily případy zoonózy u lidí vyvolané Salmonelou enteritidis, přičemž je pozorován nárůst Salmonely typhimurium v potravinách. Salmonely byly nejčastěji nalezeny v čerstvém drůbežím mase (5,1 %), krůtím mase (5,6 %) a vepřovém mase (0,6 %).

Toto hodnocení vědeckého panelu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin pro biologická nebezpečí (BIOHAZ EFSA) vztahuje procentní podíl případů salmonelózy spojených s brojlery u člověka k případům výskytu různých sérotypů1 salmonely v hejnech brojlerů v EU. Existuje předpoklad, že k rozšíření salmonelózy u lidí významně přispívají různé sérotypy salmonely nalezené u brojlerů.

Model hodnocení vyvinutý k poskytování kvantitativních odhadů se týká 22 členských států EU, čtyř zdrojů salmonely u zvířat (brojlerů, nosnic, krůt a prasat) a 23 sérotypů salmonely. 

Více informací a vědecké stanovisko můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2106.htm

Zdroj: EFSA
                      
1 Sérotyp je skupina mikroorganismů (bakterie nebo viry) jednoho druhu, která má společné antigenní vlastnosti,  např. Salmonela enteritis existuje ve více než 2300 sérotypech.