Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k místně řízené nukleáze typu 3 pro hodnocení bezpečnosti rostlin

Vydáno: 25. 11. 2020
Autor: KM EFSA

EFSA vydal stanovisko k hodnocení bezpečnosti rostlin připravených technikami, které využívají cílených nukleáz.


Foto: Shutterstock

Vědecké stanovisko EFSA se zaměřuje na hodnocení bezpečnosti rostlin vyšlechtěných pomocí nových genových technik – metodami editace genomu, a to konkrétně technikami využívajícími místně cílených nukleáz typu 1 (SDN-1) a typu 2 (SDN-2) a oligonukleotidem řízené mutageneze (ODM). GMO Panel EFSA hodnotil, zda jsou identifikace nebezpečí a závěry vědeckého stanoviska k hodnocení rizik rostlin vyvinutých technikou zinkových prstů 3 (ZFN-3) a obdobnými technikami cílených nukleáz relevantní pro hodnocení bezpečnosti rostlin vyvinutých technikami SDN-1, SDN-2 a ODM.

GMO Panel porovnal rizika spojená s rostlinami vyvinutými technikami SDN-1, SDN-2 a ODM s riziky, která jsou spojována s rostlinami vyvinutými pomocí technik místně cílených nukleáz typu 3 (SDN-3) a konvenčním šlechtěním. Metody SDN-1, SDN-2 a ODM modifikují specifickou oblast genomu a na rozdíl od SDN-3 vyšlechtěné rostliny neobsahují transgen, intragen či cisgen. Ve zveřejněném vědeckém stanovisku Panel EFSA pro GMO dospěl k závěru, že závěry týkající se hodnocení technik SDN-3 nejsou relevantní pro rostliny, které byly vyvinuty technikami SDN-1, SDN-2 a ODM. Nová rizika spojena s těmito technikami nebyla identifikována. Stávající pokyny pro hodnocení rizik potravin a krmiv z GM rostlin (EFSA, 2011) a hodnocení environmentálního rizika GM rostlin (EFSA, 2010) jsou dostatečné, ale jen částečně použitelné pro hodnocení rostlin připravených zmiňovanými třemi typy technik. 

 

Referenční dokumenty: 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2150https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1879.   

Podrobné informace a vědecké stanovisko můžete najít na webových stránkách EFSA:
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6299

 

Zdroj: EFSA