Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k látce přidávané do krmiv – methioninu

Vydáno: 13. 4. 2012
Autor: berankova1

Stanovisko EFSA, vědeckého panelu FEEDAP, k bezpečnosti přídatných látek do krmiv na bázi methioninu.

Stanovisko EFSA, vědeckého panelu pro přídatné látky nebo látky přidávané do krmiv (FEEDAP), k  DL- methioninu, sodné soli DL-methioninu, hydroxyanalogu methioninu a vápenaté soli hydroxyanalogu methioninu pro všechny živočišné druhy; dále k isopropyl esteru hydroxyanalogu methioninu a technicky čistému DL-methioninu chráněnému kopolymerem vinylpyridinu/styrenu pro dojnice; a k technicky čistému DL-methioninu chráněnému ethylcelulózou pro přežvýkavce.

Methionin je esenciální aminokyselina pro všechny živočišné druhy.  Doplněním stravy zvířat vhodným množstvím methioninu nebo  jeho analogů vyvstává  požadavek  na bezpečnost pro cílové druhy živočichů. Použití doplňkových látek  na bázi methioninu  nemá za následek navýšení obsahu reziduí v živočišných tkáních a v produktech.

Rezidua přítomná v živočišných tkáních a produktech pochází z extrémně malého množství volného styrenu a 2-vinylpyridinu nalezeného v DL-methioninu kopolymeru (DL-Met-cop) a je velmi nepravděpodobné, že by mohly vzniknout obavy ohledně bezpečnosti spotřebitelů.
Žádný z produktů (přídatných látek)  nepředstavuje významné inhalační riziko.

DL-methionin (DL-Met), DL-Met-cop a DL-methionin chráněný ethylcelulózou (DL-Met-ec) nedráždí  kůži a oči,  ztráta senzibilace potenciálně projevená u DL-methioninu je považována za důležitou pro DL-Met-cop a DL-Met-ec. Sodná sůl DL-methioninu (DL-Met-Na) je považována za žíravinu pro kůži a oči. Hydroxyanalog methioninu (HMTBa) je dráždivý  pro kůži a žíravinou pro oči. Vápenatá sůl HMTBa (HMTBa-Ca) je dráždivá pro oči. Absence kožní přecitlivělosti projevená u HMTBa je považována za důležitou pro HMTBa-Ca. Isopropyl ester HMTBa (HMTB-i) není dráždivý pro kůži/oči a nepůsobí sensibilizaci kůže.

Použití těchto produktů jako přídatných látek do krmiv nepředstavuje riziko pro životní prostředí.

DL-Met, DL-Met-Na, HMTBa a HMTBa-Ca jsou účinnými dietními zdroji methioninu pro syntézu bílkovin u zvířat s jedním žaludkem (včetně ryb).
Hydroxyanalogy vykazují poněkud nižší biologickou efektivnost než DL-methionin formy.
Všechny produkty mohou být použity u přežvýkavců, především jsou-li chráněny specifickými látkami proti ruminální (bachorové) degradaci. DL-Met-cop, HMTB-i a DL-Met-ec se do určité míry vyhnou  ruminální degradaci  a zbývající části produktů  jsou tak k dispozici pro absorpci v gastrointestinálním traktu.

Vědecký panel FEEDAP  nepodporuje aplikaci těchto přídatných látek do vody na pití, a to především z důvodu obav o bezpečnost pro cílová zvířata a kvůli zachování optimální účinnosti.

Scientific Opinion on DL-methionine, DL-methionine sodium salt, the hydroxy analogue of methionine and the calcium salt of methionine hydroxy analogue in all animal species; on the isopropyl ester of methionine hydroxy analogue and DL-methionine technically pure protected with copolymer vinylpyridine/styrene in dairy cows; and on DL-methionine technically pure protected with ethylcellulose in ruminants

Zdroj:  EFSA