Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k bezpečnosti moučných červů (larvy Tenebrio molitor)

Vydáno: 18. 1. 2021
Autor: KM EFSA

EFSA posoudil bezpečnost moučných červů konzumovaných jako nová potravina.


Foto: Shutterstock

NDA Panel EFSA zpracoval na základě žádosti Evropské komise stanovisko týkající se bezpečnosti sušených moučných červů (larvy druhu Tenebrio molitor) jako nové potraviny ve smyslu nařízení (EU) 2015/2283.

Předmětnou novou potravinou jsou sušení mouční červi, ať celí, či ve formě prášku. Hlavní složkou nové potraviny jsou bílkoviny, tuk a vláknina (chitin). Panel uvádí, že hladiny kontaminantů v nové potravině jsou závislé na množství kontaminantů v krmivu pro hmyz. Panel dále uvádí, že nejsou obavy o bezpečnost po celou dobu trvanlivosti z hlediska stability nových potravin, pokud nová je nová potravina v souladu s parametry navrhovanými ve specifikaci. Nová potravina má vysoký obsah bílkovin, ačkoliv skutečný obsah bílkovin je nadhodnocený vzhledem k přítomnosti nebílkovinného dusíku z chitinu.

Žadatel navrhl používat novou potravinu jako celý, sušený hmyz ve formě svačinek (snack) a jako složku v řadě dalších potravin. Cílovou skupinou navrženou žadatelem je obecná populace. Panel poznamenává, že konzumace nové potraviny není nevýhodná z výživového hlediska.

Panel upozorňuje, že konzumace nové potraviny může vyvolat primární senzibilizaci a alergické reakce na bílkoviny přítomné v moučných červech a může způsobit alergické reakce u osob alergických na korýše a roztoče. V nové potravině se také mohou vyskytnout alergeny z krmiv. Panel uzavírá, že při navrhovaném množství a způsobu konzumace je nová potravina bezpečná.

Celé stanovisko a související komunikace jsou dostupné na webu EFSA.

Zdroj: EFSA