Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k bezpečnosti barviva patentní modř V (E 131)

Vydáno: 6. 3. 2013
Autor: berankova1

Vědecký panel EFSA nově posuzoval bezpečnost barviva patentní modř V (E 131) jako potravinářské přídatné látky.

Vědecký panel EFSA pro potravinářské přídatné látky a zdroje nutrientů přidávaných do potravin (Panel ANS) poskytl vědecké stanovisko k přehodnocení bezpečnosti patentní modře V (E 131).

Patentní modř V (E 131) je triaryl-methanové barvivo povolené jako potravinářská přídatná látka v EU. Patentní modř V byla již dříve posouzena JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) v roce 1970 a 1975; a EU SCF (Scientific Committee on Food EU) v roce 1983.
JECFA stanovil v roce 1970 prozatimní hodnotu ADI (akceptovatelný denní příjem) na 0-1 mg/kg těl.hm./den, ale v roce 1975 od této hodnoty ADI odstoupil. JECFA od té doby nepřidělil patentní modři V (E 131) novou  hodnotu ADI. SCF stanovil hodnotu ADI na 0-15 mg/kg těl.hm./den.

Vědecký panel EFSA založil své hodnocení na předcházejících hodnoceních, další dostupné vědecké  literatuře a na datech dostupných po vyhlášení veřejného sběru dat pro tyto účely.
Panel ANS došel k závěru, že současná shromážděná data poskytují důvody pro nové vymezení hodnoty ADI.
Při použití hodnoty NOAEL 500 mg/kg těl.hm./den odvozené ze studie chronické toxicity u myší a aplikováním bezpečnostního faktoru 100, Panel ANS stanovil ADI na 5 mg/kg těl.hm./den.

Vědecký panel upozornil, že  při maximální povolené hladině použití patentní modře V (E 131) se odhaduje, že  expozice u největších konzumentů je vyšší než ADI 5 mg/kg těl.hm./den u batolat a dětí. U maxima případů známých  hladin použití patentní modře V (E 131) Panel odhaduje, že expozice je nižší než ADI 5 mg/kg těl.hm./den pro všechny skupiny populace.

Zdroj:  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2818.htm