Bezpečnost potravin

Stanovení ricinu v mléku

Vydáno: 12. 7. 2011
Autor:

Nová metoda pro stanovení ricinu jako potenciálního nástroje bioteroristů.

Ricin, také známý jako Ricinus communis agglutins II, je bílkovinný toxin, který se přirozeně vyskytuje v ricinových bobech (R. communis). Molekulu ricinu tvoří dva řetězce: A a B. Pro dosažení toxických účinků in vivo je zapotřebí obou řetězců. Řetězec A je odpovědný za enzymovou aktivitu toxinu, která vede k inhibici syntézy bílkovin. Řetězec B je odpovědný za dopravu řetězce A do buňky. Odhaduje se, že LD50 pro ricin u lidí je asi 5–10 µg/kg při inhalaci a 1–20 mg/kg tělesné hmotnosti nebo osm ricinových bobů při konzumaci. Neexistují žádné údaje pro náhodnou konzumaci čistého ricinu u lidí nebo zvířat. Pro ricin není známa žádná protilátka.
Ricin se považuje za potenciální nástroj bioterorismu a to pro jeho toxicitu, snadnou dostupnost surovin, nenákladnou a jednoduchou výrobu velkého množství a dlouhou historii používání jako biologické zbraně. Kromě toho je ricin rozpustný ve vodě, stabilní při ohřevu a v širokém okruhu pH.
Mléko se považuje za potravinu, která je z hlediska teroristů pravděpodobně hlavním cílem a to nejen proto, že je značně rozšířené a konzumuje se ve velkém, ale také proto, že jde o citlivý zpracovatelský systém, což umožňuje záměrnou kontaminaci ve všech bodech produkce (na farmách, během přepravy, skladování, zpracování).
Vzhledem k tomu, že nebyla až dosud k dispozici rychlá, jednoduchá, nenákladná metoda detekce ricinu v komplexní matrici potraviny, bylo rutinní nebo nahodilé testování ricinu velmi obtížné.
Výzkumníci v USA vyvinuli rychlou detekci ricinu v mléku založenou na imunomagnetické separaci (IMS) v kombinaci se SERS (Surface-Enhanced Raman Spectroscopy). Uvedeným postupem se stanoví až 4 µg ricinu v ml mléka během 20 minut.

Zdroj: Journal of Food Science 76, 2011, č. 5, s. N49–N53
Objednávka kopie článku