Bezpečnost potravin

Stanovení reziduí insekticidu “triazamát”

Vydáno: 12. 9. 2004
Autor:

Byla vypracována rychlá metoda analýzy triazamátu a jeho produktů hydrolýzy, která umožní kontrolu reziduí tohoto insekticidu v jablkách, hrachu a růžičkové kapustě.

Triazamát, karbamoyltriazolový insekticid, je povolen používat ve Velké Británii na jablka, růžičkovou kapustu, hrách a cukrovku. V současné době neexistuje maximální hranice pro rezidua triazamátu ve Velké Británii a EU, a neuvádí ji ani Codex Alimentarius (FAO/WHO).

 

Triazamát (výchozí sloučenina) je mírně toxický inhibitor cholinesterázy a jediným metabolitem, který je významný z toxikologického hlediska, je triazamátová kyselina.

Dosud používané metody stanovení triazamátu jsou časově náročné, a proto se hledala jednodušší metoda pro rychlejší a ekonomičtější stanovení triazamátu a triazamátové kyseliny. Její výzkum finančně podpořila DEFRA .

Vyvinutá rychlá metoda (HPLC/MS) umožňuje analýzu triazamátu a produktů jeho hydrolýzy (triazamátové kyseliny) v jablkách, hrachu a růžičkové kapustě. Detekční limit je 0,005 mg/kg. Metoda byla použita pro skríning triazamátové kyseliny při kontrole jablek, který se prováděl jako součást programu monitorování pesticidů ve Velké Británii.

 

Food Additives and Contaminants, 21, 2004, č. 5, s. 447–456