Bezpečnost potravin

Stanovení obsahu metanolu v alkoholických nápojích SZÚ

Vydáno: 27. 9. 2012
Autor: Státní zdravotní ústav

Aktuální informace Státního zdravotního ústavu ze dne 27. 9. 2012.

V souvislosti s výskytem alkoholických nápojů na tuzemském trhu s podezřelým obsahem nabízí Státní zdravotní ústav – Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků pro orgány státní správy (bez omezení) a nekomerční sféru (max. 3 vzorky/žadatel) zdarma stanovení obsahu metylalkoholu v alkoholických nápojích s obsahem cca 40 % obj. etylalkoholu.

Zájemci o tuto službu mohou doručit vzorky podezřelého alkoholu v původním obalu do naší laboratoře osobně. Naši pracovníci si odeberou z originálního balení vzorek o objemu cca 10 ml a obal vyfotografují. Zároveň vyplní ve spolupráci se žadatelem formulář.

Vzorky mohou být zaslány i poštou na níže uvedenou adresu našeho oddělení. V tomto případě musí být zaslána originální lahev (s původními etiketami) s nejméně 20 ml zbývajícího originálního obsahu. Ke vzorku se musí připojit kompletně vyplněný formulář pro každý zasílaný vzorek.

Výsledky stanovení pro nekomerční sféru budou do 3 pracovních dnů zaslány elektronickou cestou na vámi poskytnutou emailovou adresu, pro orgány státní správy bude vystaven na požádání zkušební protokol.

Podmínka pro provedení analýz zdarma je poskytnutí nezbytných informací požadovaných ve formuláři, zejména pro další šetření orgánů státní správy. Vzhledem k prohlášení ministra zdravotnictví ze dne 27.9.2012, podle kterého jsou považovány za bezpečné alkoholické nápoje vyrobené v roce 2011 a dříve a současně alkoholické nápoje v obalech opatřených novými kolky, se nepřijímají takové vzorky k testování

Pokud se rozhodnete pro osobní předání vzorků, informujte nás předem nejlépe telefonicky příp. emailem, abychom mohli domluvit bezproblémové převzetí vzorků v pracovní dny mezi 8.00 a 15.00 hod.

Adresa SZÚ:
Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků
K rukám pí Roučkové
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
(areál vedle Vinohradské nemocnice)

Informace podávají:

Ing. Karel Vrbík, tel. 267082554, email: vrbik@szu.cz

Ing. Petr Gajdoš, tel. 267082249(2347), email: petr.gajdos@szu.cz

Mgr. Václav Ševčík, tel. 267082347, email: vaclav.sevcik@szu.cz

Vzorky k rozborům přijímá: pí Roučková, míst. č. 35, budova 11, tel. 267082584.

Zdroj: SZÚ