Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečných výrobků

Vydáno: 26. 9. 2011
Autor: berankova1

Informace Ministerstva zdravotnictví o nebezpečných výrobcích pro děti ve věku do 3 let.

Stanovení nebezpečného výrobku – Kojenecká láhev 250 ml 5586250L (26. 9. 2011)
Odůvodnění:   Při výrobě této polykarbonátové láhve byl v rozporu s níže citovaným přímo použitelným nařízením Evropské unie použit bisfenol A (BPA). Polykarbonátové kojenecké láhve jsou hlavním zdrojem vystavení kojenců BPA. Některé účinky (biochemické změny v mozku, účinky ovlivňující imunitu a zvýšená náchylnost k nádorům prsu) související s BPA by mohly být významné z toxikologického hlediska.   
Proto podle nařízení (EU) č. 321/2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 se s účinností od 1. 5. 2011 bisfenol A /2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan/ nesmí používat při výrobě polykarbonátových kojeneckých lahví. S účinností od 1. 6. 2011 se takové výrobky nesmějí uvádět na trh EU a dovážet do Unie. Výrobky, které nesplňují citované nařízení EU, nelze považovat za bezpečné.

 

 

Stanovení nebezpečného výrobku – Kojenecká láhev 250 ml, kód: 392464 (26. 9. 2011)
Odůvodnění:   Při výrobě této polykarbonátové láhve byl v rozporu s nařízením Evropské unie č. 321/2011 použit bisfenol A (BPA).

Stanovení nebezpečného výrobku – Dětský kombi hrníček a nápitka 200 ml zn. Boček® (20. 9. 2011)
Odůvodnění:   Výrobek je určen pro děti bez omezení věku a jednou z jeho funkcí je funkce kojenecké láhve. Výrobek tedy svým vybavením může být používán i pro kojence, tj. děti od narození do 12 měsíců věku. Pro toto použití však musí splňovat i požadavky stanovené legislativou na kojenecké láhve. Nebezpečnost výrobku při jeho použití jako kojenecké láhve spočívá v tom, že při výrobě této polykarbonátové láhve byl v rozporu s nařízením Evropské unie č. 321/2011 použit bisfenol A (BPA). 

Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví