Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: Snídaňová sada Batman

Vydáno: 27. 6. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. 6. 2016.

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

Snídaňová sada Batman
(talíř, miska, hrnek)  
EAN kód: 4043891253298


Výrobce
: neuvedeno

Země původu: Čína

Dovozce: p:os Handels GmbH, Ostenallee 1-3, 59063 Hamm, Německo

Distributor: Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha

Prodejce: prodejny Kauflandu v České republice

Popis: Jedná se o 3dílnou keramickou snídaňovou sadu obsahující talíř, hrnek a misku s dekorem „Batman“, který pokrývá vnější plochu hrnku, vnitřní celou plochu talíře a dno a vnitřní okraj misky. Sada je umístěna v kartónové krabici. Na přední straně obalu je uveden několikajazyčný název, kód 2016OWL007562, číslo šarže 2016-8371504 a číslo 430/86. Na spodní straně obalu je uveden název výrobku v několika jazycích, země původu, adresa výrobce, čárový kód, piktogram vyjadřující vhodnost výrobku k použití v mikrovlnné troubě (symbol „mikrovlnné trouby“), piktogram Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), a piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“).

Odůvodnění: Informace o nebezpečném výrobku byla přijata systémem RASFF (systém rychlého varování pro potraviny a krmiva). Z vnitřní plochy talíře se uvolňuje kadmium v množství minimálně 0,106 mg/dm2. Výrobek pro obsah tohoto prvku nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.1 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití tohoto talíře může docházet k uvolňování kadmia do potraviny a následně k průniku kadmia do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav.

 

 

 

 

 

 

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR