Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: Sklenice na pití, 3 ks

Vydáno: 14. 6. 2016
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 13. 6. 2016.

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

Sklenice na pití, 3 ks, Item No: 2021127  

EAN: 8713120211271 (kód neexistuje)

Výrobce/ Dovozce: neuvedeno

Země původu: Čína

Distributor (dle značení na vnějším obalu): ATENSANA s.r.o., Praha 1, Revoluční 1082, 110 00 (nedohledatelná společnost)

Prodejce: TINY GROUP s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 – Břevnov IČ: 24307351, společnost ukončila živnost ke dni 22. 3. 2016 (provozovna: Prodejna MAJKA, Havlíčkova 1371, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)

Popis: Jedná se o 3dílnou sadu skleniček s dekorem 4 proužků v modré, červené, žluté a světle zelené barvě, který zasahuje do okraje pro pití. V proužku červené barvy je nápis „Green apple“. Skleničky jsou umístěny v plastovém průhledném obalu. Na spodní straně obalu je nalepena papírová etiketa s uvedením názvu výrobku (také v polském a slovenském jazyce), kód Item No: 2021127, neexistující čarový (EAN) kód, adresa nedohledatelného distributora, země původu, piktogram Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), recyklační symbol a piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“).

Odůvodnění: Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství 4,3 mg na skleničku a olovo v množství 45,3 mg na skleničku. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto odlivky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy