Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: skleněný Hrnek 3 ks, Smart Cook, ITEM NO: 231 45 19

Vydáno: 4. 7. 2019
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Informace Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:  

skleněný Hrnek 3 ks, Smart Cook, ITEM NO: 231 45 19
EAN:
859249145190 (neexistuje) 

Země původu/ výrobce: neuvedeni

Osoba odpovědná za uvedení na trh dle značení: Elmich Trading s.r.o., Vlčkova 1064/6, PRAHA – Černý Most (dle živnostenského rejstříku firma přejmenovaná v roce 2012 na QTM EUROPA .s.r.o., V lužích 735/6, 142 00, Praha 4 – Libuš, IČO: 26812355), firma odmítla spojitost s dovozcem výrobku

Distributor dle nabývacího dokladu: Incomp s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10 – Vinohrady, IČO: 26219107

Prodejce: Chinh Nquyen Van, kpt. Bartoše 412, 530 09 Pardubice, IČO: 64258238 (provozovna: TEXTIL HALLE, kpt. Bartoše 412, 530 09 Pardubice)  

Popis: Jedná se o sadu skleněných hrnků o objemu cca 500 ml s dekorem barevných květin v pruhu. Baleno v barevné papírové skládačce po 3 kusech. Na přední straně jsou české texty identifikující výrobek (skleněný Hrnek, 3 ks, Smart Cook), polské texty, fotografie hrnku a listů. Na boční straně skládačky jsou uvedené slovenské, polské a české texty s pokyny pro použití, fotografie hrnku a listů, dále je zde uveden neexistující EAN kód, kód ITEM NO: 231 45 19, údaje o osobě odpovědné za uvedení na trh, internetový odkaz http://www.smartcook.cz/, symbol výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“) a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Odůvodnění:  Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství od 13,0 ± 2,6 mg na předmět a olovo v množství od 190 ± 38 mg na předmět. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z tohoto hrnku může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví